UPM:n talteenottolaitosprojektissa harjannostajaiset

(UPM, Kuusankoski, 27.9.2007) – UPM:n Kymin sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitosprojektissa Kuusankoskella vietettiin harjannostajaisjuhlaa 27. syyskuuta. Projektissa työskenteleviä ja kutsuvieraita oli paikalle saapunut noin 700.

Investoinnilla pystytään lisäämään Kymin paperi- ja selluintegraatin energiaomavaraisuutta, alentamaan valmistuskustannuksia ja vähentämään ympäristökuormitusta kuten fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Laitos mahdollistaa biopolttoaineiden käytön lisäämisen ja biosähkön tuotantokapasiteetin kaksinkertaistumisen. Investointi antaa mahdollisuuden myös sellun tuotantomäärän nostamiseen tulevaisuudessa. Uusi talteenottolaitos otetaan käyttöön kesällä 2008.

Talteenottolaitosprojektin, REC08:n, tavoitteena on korvata vuosilta 1964 ja 1976 olevat kaksi vanhentunutta ja tuotantokustannuksiltaan tehotonta talteenottolinjaa yhdellä nykyaikaisella laitoksella.

Työmaan vahvuus on tällä hetkellä 692, ja projektin työt ovat painottuneet rakentamiseen. Jatkossa rakentajat antavat tietä laiteasentajille, joiden osalta työt saavuttavat huippunsa vuoden loppuun mennessä. Enimmillään projektissa työskentelee väkeä noin 900 henkilöä vuoden lopussa.

Monikansallisella projektityömaalla työskentelevien ulkomaalaisten määrä on tällä hetkellä yhteensä noin 100 henkilöä mm. Venäjältä, Puolasta, Virosta, Slovakiasta ja Saksasta.

Projektissa on työskennellyt tähän mennessä kaiken kaikkiaan 116 eri yhtiötä. Niistä rakennusyrityksiä on ollut 50, laitehankinta- ja asennusurakkasopimuksia on tehty toista sataa ja rakennusurakoita on solmittu vajaa 50.

Lähes 60 % rakennusurakoinnin sopimuksista sekä toimeksiannoista on solmittu Pohjois-kymenlaaksolaisten yritysten kanssa. Laitetoimituksissa ja asennuksissa vastaava paikallisen urakoinnin osuus on pienempi.

Projektin aikataulu on ollut tiukka ja työmäärältään merkittävä. Esimerkiksi muutaman kuukauden aikana on louhittu ja murskattu kalliota lähes 140 000 tonnia. Betonia on valettu 18 000 m³ ja esivalmistettuja betonielementtejä on asennettu 5 200 kpl. Teräsrakenteita on asennettu lähes 6 000 tonnia.

Lisätietoja antavat:
Projektinjohtaja, Matti Haukijärvi, UPM REC08-projekti, puh. 040 543 2901
Tehtaanjohtaja, Yngve Lindström, UPM, Kymi, puh. 040 503 4154