UPM:n talteenottolaitos valmistui Kymin sellutehtaalla

(UPM, Helsinki, 10.7.2008 klo 09.00) – UPM:n Kymin sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitoksen uusinta on valmistunut Kuusankoskella. Uusi laitos on aloittanut toimintansa kuukauden koekäytön jälkeen. Koekäyttöä edelsivät mittavat tuotantolinjojen liitäntätyöt, joiden aikana paperitehdas oli kuuden päivän seisokissa toukokuun lopussa.

Uuden talteenottolaitoksen rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2006. Talteenottolaitos on UPM:n ja koko Suomen metsäteollisuuden suurin hanke, joka työllisti enimmillään 1 057 henkilöä. Investoinnin lopullinen arvo on yli 340 miljoonaa euroa.

Kymin uusi kemikaalien talteenottolaitos korvaa kaksi vanhentunutta talteenottolinjaa yhdellä nykyaikaisella laitoksella. Investoinnin jälkeen Kymi on erittäin kilpailukykyinen sellutehtaan ja kahden paperikoneen hienopaperi-integraatti, jonka paperin tuotantokapasiteetti on 840 000 tonnia vuodessa.

Uusi talteenottolaitos parantaa Kymin energiaomavaraisuutta ja tuotantotehokkuutta sekä vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Uuden laitoksen myötä biopolttoaineiden käyttöä voidaan lisätä ja biosähkön tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu. Myös hajukaasut ja ilmapäästöt vähenevät.

Kemikaalien talteenotto kuuluu sellunvalmistuksen pääprosesseihin. Talteenottolaitoksen tehtävänä on sellun keitossa käytettyjen kemikaalien talteenotto ja palautus uudelleen käyttöön. Samalla keitossa liuennut puuaines hyödynnetään energiaksi.

Lisätietoja antavat:
Projektinjohtaja, Matti Haukijärvi, UPM REC08-projekti, puh. 040 543 2901
Tehtaanjohtaja, Yngve Lindström, UPM, Kymi, puh. 040 503 4154
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, UPM, puh. 0204 15 0568

Lisätietoja ja kuvia osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Mediasuhteet > Pressikansiot > UPM investoi Kymin sellutehtaan uuteen talteenottolaitokseen