UPM:n suomalaisten paperi- ja sellutehtaiden päästöt lupaehtojen mukaiset heinäkuussa

UPM:n suomalaisten paperi- ja sellutehtaiden käynnistys heinäkuun alussa lähes seitsemän viikkoa kestäneen seisokin jälkeen sujui hyvin. Tehtaiden päästöt olivat lupaehtojen mukaiset heinäkuussa. Jätevesien sisältämä kuormitus kuten kemiallinen hapenkulutus, fosfori ja kiintoainemäärä alittivat viranomaisten asettamat tehdaskohtaisten lupaehtojen rajat.

Seisokin aikana jätevesipuhdistamoiden toiminnan ylläpitämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Seisokin jälkeen puhdistamoiden puhdistuskapasiteetin riittävyys ja niiden normaalitilaan palauttaminen varmistettiin käynnistämällä koneet porrastetusti.

Sellutehtaiden käynnistyksen aikana sellutehdaspaikkakunnilla esiintyi tilapäisiä hajukaasupäästöjä, mutta prosessien tasaannuttua tilanne on normalisoitunut.

UPM:llä on Suomessa 10 paperitehdasta ja 4 sellutehdasta, jotka sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa, Kajaanissa, Kuusankoskella, Lappeenrannassa, Lohjalla, Pietarsaaressa, Raumalla ja Valkeakoskella.

UPM
Viestintä
11.8.2005