UPM:n sertifioitujen ja ympäristömerkittyjen papereiden myynti kasvanut maailmanlaajuisesti

(UPM, Helsinki, 7.4.2009, klo 13:00) - UPM on lisännyt merkittävästi sertifioitujen ja ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjontaa. Useat asiakkaat ympäri maailmaa voivat ostaa kaikki UPM:ltä hankkimansa paperit metsäsertifioituna, EU:n ympäristömerkillä leimattuna tai molempina. EU:n ympäristömerkki myönnetään paperille, jonka tuotanto täyttää koko elinkaaren ajalta tiukat ympäristökriteerit.

Vuonna 2008 UPM toimitti sertifioituja ja EU:n ympäristömerkillä merkittyjä tuotteita pääasiallisesti Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan, Saksaan, Ranskaan, Espanjaan ja Japaniin.

"Suuret lehti- ja luettelokustantajat ostavat yhä enemmän sertifioitua paperia. He haluavat painaa tuotteensa paperille, joka on PEFC-leimattua (Programme for the Endorsement of Forest Certification), FSC-leimattua (Forest Stewardship Council) tai jolla on EU:n ympäristömerkki”, kertoo UPM:n ympäristöjohtaja Philippe Riebel.

”Markkinoilla on tapahtunut selvä muutos. Kestävän metsänhoidon ja sertifioinnin merkitys on lisääntynyt ja monet asiakkaamme huomioivat sekä PEFC:n ja FSC:n. Tämä antaa heille mahdollisuuden lisätä sertifioitujen paperien määrää”, toteaa Riebel. ”UPM:llä on käytössä PEFC- ja FSC- alkuperän hallintajärjestelmä sekä EU:n ympäristömerkki. Käytäntö lisää asiakkaan mahdollisuuksia valita sopiva vaihtoehto.”

UPM:n puun alkuperän hallintajärjestelmä täyttää sekä PEFC:n että FSC:n vaatimukset. Järjestelmän avulla voidaan todentaa, että yhtiön käyttämä puu on peräisin laillisista ja kestävästi hoidetuista metsistä. UPM voi seurata sertifioidun kuidun kokonaismäärää ja sitä, miten määrä jakaantuu eri sertifiointijärjestelmien kesken. UPM:n järjestelmän mukaan tuotannosta voidaan varata asiakkaalle tarvittava määrä sertifioitua paperia.

Time Inc. ostaa UPM:ltä tällä hetkellä kaiken paperin sertifioituna. ”Kuidun alkuperää seurataan metsästä markkinoille käyttämällä ulkopuolisen tahon todentamaa puun alkuperän hallintajärjestelmää. Tiedämme UPM:n meille toimittamissa papereissa käytetyn kuidun alkuperän, ja voimme näin olla varmoja siitä, että käytetty puuraaka-aine on peräisin laillisista lähteistä ja kestävästi hoidetuista metsistä”, sanoo Guy Gleysteen, Time Inc.:n tuotantojohtaja. "Hankintasopimuksemme UPM:n kanssa tukee Time Inc.:n tavoitetta, jonka mukaan sertifioidun kuidun osuus käyttämästämme aikakauslehtipaperista on 80 % vuoden 2009 loppuun mennessä. UPM on ollut Time Inc.:n avaintoimittaja vuosien ajan, sillä yhtiön ympäristötoiminnan taso on korkea ja heiltä saamme sertifioitua paperia.”

UPM tunnustaa ja käyttää kaikkia luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä mukaan lukien kansainväliset PEFC- ja FSC-järjestelmät. Globaalina toimijana UPM haluaa edistää sertifioidun puun käyttöä maailmanlaajuisesti. Kaikki UPM:n omat metsät ovat sertifioituja.

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Philippe Riebel, UPM, puh. +1 630 386 2651 (klo 15:00 jälkeen)

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 25 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.

Time Inc. on Time Warner -yhtymään kuuluva yhtiö ja yksi maailman suurimpia sisällöntuottajia maailmassa. Se julkaisee noin 130 aikakauslehteä, mikä tekee siitä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian suurimman aikakauslehtikustantajan. Joka kuukausi joka toinen amerikkalainen aikuinen lukee Time Inc.:n lehteä ja joka kymmenes webin käyttäjä vierailee yhtiön kotisivulla (yli 19 miljoonaa yksittäistä kävijää).