UPM:n sahaliiketoiminta valmistautuu tuotannonrajoituksiin loppuvuonna

(UPM, Helsinki, 15.9.2010 klo 9:30) – UPM:n Sahaliiketoiminta rajoittaa tuotantoaan Suomessa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sahatavaran kysyntä on hiljentynyt ja rakentamisen sesonkiluonteisuudesta johtuen kysynnän odotetaan hiljenevän yhä vuoden loppua kohti. Lisäksi puun korkea hintataso kotimaassa on heikentänyt liiketoiminnan kustannuskilpailukykyä markkinoilla.

Sahaliiketoiminnan tuotannonrajoitukset ja mahdolliset lomautukset toteutetaan tuotantolaitoskohtaisten suunnitelmien mukaisesti. UPM:n Sahaliiketoiminta on rajoittanut sahatavaran tuotantoaan myös vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä sulkenut vuoden alkupuolella Heinolan sahan ja Parkanon jalostetehtaan.

Lisätietoja antaa:
Johtaja, Arto Halonen, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 040 823 2877

Tiedoksi toimituksille
UPM Timber valmistaa puutuotteita kestävään ja edistykselliseen rakentamiseen. Vuosittainen tuotantokapasiteettimme on 2,3 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. UPM:n sahaliiketoiminnan 12 tuotantolaitosta sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Itävallassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Korkeakoskella, Porissa (Seikku), Kajaanissa ja Pietarsaaressa (Alholma). UPM Timber työllistää 1200 henkilöä, joista 800 työskentelee Suomessa.