UPM:n sahaliiketoiminta tehostaa toimintojaan ja jatkaa tuotannonrajoituksia

(UPM, Lahti, 13.1.2011 klo 10) – Sahaliiketoiminnan marraskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena yhtiö on päättänyt tehostaa toimintoja Suomen ja Venäjän tehtailla, esikuntatoiminnoissa sekä ulkomaan myyntiyksiköissä. Lisäksi sahaliiketoiminnassa rajoitetaan tuotantoa 2011 aikana kysynnän mukaisesti.

Neuvottelut käynnistettiin marraskuussa 52 toimihenkilön vähentämisestä. Nyt päätettyjen tehostamistoimenpiteiden johdosta UPM Timberin henkilöstö vähenee Suomen tehtailla, esikuntatoiminnoissa Suomessa ja Venäjällä sekä ulkomaan myyntiyksiköissä yhteensä 45 toimihenkilöllä. Toimenpiteillä parannetaan liiketoiminnan kustannuskilpailukykyä sekä sopeutetaan henkilöstön määrä uuteen liiketoimintamalliin.

Markkinatilanteen heikkenemisen, kustannuskilpailukykyisen raaka-aineen saatavuuden ja liiketoiminnan huonon kannattavuuden johdosta sahaliiketoiminnassa tullaan rajoittamaan tuotantoa vuoden 2011 aikana. Tuotannon rajoittamisesta mahdollisesti aiheutuvat lomautukset toteutetaan vuosineljänneksittäin laitoskohtaisten erillissuunnitelmien mukaisesti.

UPM valmistautuu henkilöstövähennyksiin erillisellä muutosturvaohjelmalla uudelleentyöllistymisen edistämiseksi.

Lisätietoja antavat (klo 10.30 jälkeen):
Johtaja, Tuomo Visanko, UPM, Metsä ja Sahaliiketoiminta-alue, puh. 0400 352 990
Johtaja, Arto Halonen, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 040 823 2877


UPM Timber
UPM Timber valmistaa kestäviä ja edistyksellisiä puutuotteita rakentamiseen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,3 miljoona kuutiota sahatavaraa ja 420 000 kuutiota jalostetuotteita. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää noin 1 200 henkilöä, ja sillä on 12 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n sahaliiketoiminnan tehtaat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Parkanossa (Aureskoski), Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa ja Porissa (Seikku). UPM:n sahaliiketoiminta työllistää Suomessa noin 800 henkilöä.