UPM:n sahaliiketoiminta suunnittelee Boulognen jatkojalostuslaitoksen sulkemista

(UPM, Lahti, 23.6.2009 klo 15:00) – UPM:n sahaliiketoiminta aloittaa Ranskassa yt-neuvottelut Boulognen jatkojalostuslaitoksen sulkemisesta ja Ranskan tuotantotoimintojen keskittämisestä Aigrefeuillen laitokselle. Suunnitelma sisältää myös henkilöstövähennyksiä myynnissä vastaamaan Aigrefeuilleen suunniteltua jalostustuotantoa. Boulognen jatkojalostuslaitoksen kannattavuus on heikko ja markkinatilanteen odotetaan jatkuvan heikkona.

UPM on kevään ja kesän aikana rajoittanut sahatavaran tuotantoaan kaikilla Suomen sahoillaan heikon markkinatilanteen ja huonon kannattavuuden johdosta.

Boulogne-sur-Merin jatkojalostuslaitoksella työskentelee 21 henkilöä. UPM on valmistautunut tarjoamaan tukea henkilöstön uudelleen sijoittumiselle ja kouluttautumiselle. Laitos valmistaa höylätuotteita ja sen vuosituotantokapasiteetti on 30.000 kuutiometriä. Boulognen jatkojalostuslaitos sijaitsee Pohjois-Ranskassa ja se on perustettu vuonna 1989.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Arto Halonen, UPM:n sahaliiketoiminta, puh. 040 823 2877
Yksikön johtaja Kjell Nylund, UPM-Kymmene Wood S.A., puh. +33 684 805 054

UPM, Viestintä
Puh. +358 40 5883284, communications@upm-kymmene.com

Toimituksille tiedoksi:
UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa kuutiometriä WISA-sahatavaraa ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminnalla on 15 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n 6 sahaa Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa ja Porissa (Seikku). UPM:n sahatavaraliiketoiminta työllistää 1300 henkilöä.