UPM:n puutuotetoimialan uudelleensijoittautumisohjelma etenee suunnitellusti - yli 120 työpaikkaa sisäisessä haussa

UPM:n käynnistämä laaja uudelleensijoittautumisohjelma yhtiön sahoilla ja vaneritehtailla työpaikkansa menettäville etenee suunnitellusti.

Ensimmäiset 122 työpaikkaa eri puolilla Suomea sijaitsevissa puutuotetoimialan yksiköissä on avattu sisäiseen hakuun. Haettavana on 96 työntekijä- ja 26 toimihenkilötehtävää. Lisäksi haettavana on yhteensä 35 opiskelupaikkaa Valkeakoskella ja Raumalla.

Työpaikat sijaitsevat niissä puutuotetoimialan yksiköissä, joita saneeraustoimenpiteet eivät koske. Näissä yksiköissä on luonnollisen poistuman ja tuotannon uudelleenjärjestelyjen myötä tullut tarve lisätyövoimalle. Tehtäviä on avoinna Heinolassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Ristiinassa, Savonlinnassa, Lahdessa, Vuohijärvellä, Keuruulla, Luumäellä, Korkeakoskella ja Porissa.

"Tavoitteenamme on löytää mahdollisimman monelle uusi työpaikka joko yhtiön muilta sahoilta ja vaneritehtailta tai muista yksiköistä Suomessa. Tuemme muuttoa muun muassa kuukauden palkkaa vastaavalla asettautumisrahalla, korvaamalla suorat muuttokustannukset ja avustamalla asunnon hankinnassa", sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

Ensimmäisessä kartoituksessa yhteensä 100 henkilöä puutuotetoimialan saneerattavista yksiköistä ilmoitti halukkuudestaan siirtyä työskentelemään toiselle UPM:n paikkakunnalle Suomessa. Seuraava muuttohalukkuuden kartoitus tehdään tammikuussa 2005.

Työpaikkoja tulee hakuun UPM:n eri yksiköistä myös vuosien 2005 ja 2006 aikana. Tiedot näistä työpaikoista toimitetaan irtisanotuille, vaikka he eivät enää tuolloin olisi yhtiön palveluksessa. Heillä on myös etusija työpaikkoihin ulkopuolisiin hakijoihin verrattuna, mikäli tehtävän edellyttämä koulutus on hankittavissa kohtuullisessa ajassa. Uudelleenkoulutus toteutetaan tarvittaessa ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksella.

Lisätietoja antaa:
Kehitysjohtaja Laura Lares, UPM, Puutuotetoimiala, puh. 040 558 9409.

UPM, Puutuotetoimiala
Viestintä
23.11.2004