UPM:n puun alkuperäketjulla on sekä FSC- että PEFC-sertifikaatit

UPM:n Caledonian paperitehtaan lisäksi Pietarsaaren sellutehtaan sekä Rauman ja Nordlandin paperitehtaiden puun alkuperäketjut on nyt sertifioitu myös FSC:n mukaan. Järjestelmillä on jo aiemmin ollut PEFC-sertifikaatit.

"Haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää valitsemansa järjestelmän mukaista sertifikaattia. Siksi olemme hakeneet omalle järjestelmällemme molemmat sertifikaatit. Tavoitteenamme on lisätä sertifioidun puun käyttöä kaikilla tehtailla ja varmistaa luotettavan alkuperätiedon hallinta läpi koko ketjun, metsästä asiakkaalle," sanoo metsäjohtaja Jaakko Sarantola.

UPM käyttämästä puusta suurin osa hankitaan yksityisiltä metsänomistajilta. Metsän sertifioinnista ja käytettävästä sertifiointijärjestelmästä päättää metsänomistaja. UPM:n puun alkuperäketjun kaksoissertifiointi mahdollistaa sen, että sekä FSC- että PEFC-sertifioidun kuidun määrä tuotteessa voidaan raportoida asiakkaalle. Tällä hetkellä sertifioidun puun osuus maailmanlaajuisesti on vähäinen, ja se vaihtelee alueellisesti.

UPM aloitti oman puun alkuperäketjun hallintamallin rakentamisen talvella 2005. Tulevaisuudessa malli tulee kattamaan koko UPM:n puunhankinta- ja tuotantoketjun maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja antavat:
Sami Lundgren, ympäristöanalyytikko, puhelin: 020 415 0394

UPM
Viestintä
05.10.2005

UPM:stä ja sertifiointijärjestelmistä:

UPM:llä on 22 paperi- ja sellutehdasta kahdeksassa maassa ja Puutuotetoimialan tuotantolaitoksia viidessä maassa. Tuoretta puukuitua raaka-aineenaan käyttää 19 sellu- ja paperitehdasta, joista 4:llä on sekä FSC- että PEFC-sertifikaatti puun alkuperän hallintajärjestelmälle ja 11:lla on PEFC-sertifikaatti. Kolme paperitehdasta käyttää raaka-aineena kierrätyskuitua. UPM:n 30 sahasta ja vaneritehtaasta 26:lla on puun alkuperäketjun PEFC-sertifikaatti.

Puun alkuperäketjun sertifikaatti (Chain of Custody) osoittaa tuotteessa käytetyn puuraaka-aineen tulevan kestävällä tavalla hoidetuista ja sertifioiduista metsistä.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on pinta-alallisesti laajin kansainvälinen metsäsertifioinnin järjestelmä. PEFC on hyväksynyt 20 kansallista metsäsertifioinnin järjestelmää. PEFC on sertifiointijärjestelmien yhteinen katto-organisaatio, jonka kautta kansainväliset vaatimukset täyttävät kansalliset metsäsertifioinnin järjestelmät tunnustavat toinen toisensa. PEFC sisältää periaatteet metsäsertifioinnille, puun alkuperäketjun seurannalle sekä tuotemerkinnälle. PEFC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Sertifiointijärjestelmät perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä laadittuihin periaatteisiin ja niiden kansallisiin sovelluksiin. Euroopassa nämä periaatteet on sovittu metsäministereiden yhteisissä kokouksissa. Lisätietoja: www.pefc.org.

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen, kansalaisjärjestöjen aloitteesta vuonna 1993 perustettu järjestelmä, jonka tehtävänä on tukea ympäristön, yhteiskunnan ja talouden huomioivaa hyvää metsänhoitoa. FSC-sertifioitua metsää on yli 60 maassa.. Järjestö on määritellyt metsien hoidolle kymmenen yleistä periaatetta. Varsinaiset sertifioinnin ohjeet laaditaan FSC:n sääntöjen mukaan kansallisessa yhteistyössä näiden periaatteiden pohjalle. FSC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Lisätietoja: www.fscoax.org