UPM:n puinen design-hotelli nousee tänä kesänä Mikkeliin

(UPM, Helsinki, 9.6.2010 klo 11) – UPM ja Mikkelin kaupunki ovat sopineet UPM:n viimekesäisen suunnittelukilpailun voittaneen pienoishotellin sijoittamisesta Mikkelipuiston alueelle Saimaan rannalle. Mikkelin kaupunki aikoo käyttää näyttävää rakennusta erilaisissa mediatapahtumissa, näyttelyissä ja vierailuissa. Kaupunki on lisäksi käynnistämässä puurakentamisen hankeohjelmaa, jolla tuetaan puurakentamista ja kestävää kehitystä.

UPM järjesti keväällä 2009 avoimen 24 tunnin suunnittelukilpailun, jonka tuloksena syntyi puurakenteinen WISA Wooden Design Hotel Helsingin Valkosaareen. Kilpailun voittajatyön suunnitellut Pieta-Linda Auttila halusi suunnitelmassaan alleviivata yhden materiaalin ja muodon loputtomia mahdollisuuksia moni-ilmeisyyteen. Hotelli on saanut kansainvälisessä mediassa runsaasti julkisuutta uniikkina ja suomalaista suunnittelua henkivänä rakennuksena.

Hotelli rakennetaan Mikkelipuistoon kesä-heinäkuun aikana. Puuhotelliin voi tutustua Mikkelipuiston syyspuutarhatapahtumassa 8. syyskuuta klo 14–20. Muulloin hotelli on nähtävillä ulkoapäin ja vuoden 2011 aikana myös 3D-mallinnuksena sekä internetsivuilla (www.wisa24.com, www.mikkelipuisto.fi).

Lisätietoja antavat:
Viestintäpäällikkö Antti Ratia, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 020 414 7021
Kehitysjohtaja Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki, puh. 044 794 2010
Hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa, Mikkelipuisto, 044 326 06011

Tiedoksi toimituksille

UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,3 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää noin 1200 henkilöä, ja sillä on 12 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella ja Porissa (Seikku). UPM:n sahaliiketoiminta työllistää Suomessa noin 800 henkilöä.

www.upmtimber.com

WISA Wooden Design Hotel

WISA Wooden Design Hotel on toteutettu UPM:n järjestämän WISA 24h Wooden Design Workshop -suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Se on väliaikainen rakennus, joka sijaitsi paikallaan Eteläsataman Valkosaaressa syyskuun 2009 loppuun saakka. Rakennukseen mahtuu yöpymään kerrallaan muutaman hengen seurue. Sisätilat ovat mitoiltaan noin 30 m2 ilman sisäpihaa. WISA Wooden Design Hotel on rakennettu luontoa kunnioittaen ja säästäen. Rakennus sijoitetaan kesällä 2010 Mikkeliin Mikkelipuiston aluelle. www.wisa24.com

Mikkelipuisto

Mikkelipuisto on vuonna 2007 kävijöille avattu puutarhamatkailukohde, Mikkelin keskustan tuntumassa. Kokonaispinta-ala on 42 hehtaaria, siitä mallipuutarha-alueen osuus on 6 hehtaaria. Tästä Mikkelipuistoyhdistys on vuokrannut 3 hehtaaria.

Puiston ytimen muodostavat yritysten ja yhteisöjen suunnittelemat ja rakentamat upeat mallipuutarhat. Mallipuutarhoissa ja Mikkelipuistossa on toukokuussa 2010 mukana kaikkiaan 87 yritystä ja yhteisöä.

Mikkelipuisto sijoittuu Kenkäveron, Kaihunharjun ja Pursialan alueille, Saimaan rannalle.
Kauden 2009 kävijätavoite, 40 000 vierailijaa täyttyi. Vuonna 2010 kävijätavoite on 60 000 vierailijaa ja valmiin puiston kävijätavoite on 200 000 vierailijaa vuodessa. Kävijöillä on puistoon vapaa pääsy.

UPM

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Kustannustehokkuus ja muutosvalmius ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

UPM – The Biofore Company – www.upm.fi ja www.upmbiofore.com