UPM:n paperitoimialojen tutkimuskeskukseen Lappeenrantaan siirtyy 30 alan ammattilaista

UPM:n paperitoimialojen tutkimustoiminnan keskittämisen vaikutukset henkilöstöön on selvitetty Lappeenrannassa, Pietarsaaressa, Valkeakoskella ja Kuusankoskella.

Tutkimustoiminnan keskittämisen johdosta kemiallisten massojen tutkimuskeskus Pulp Center (PC) Pietarsaaressa puretaan. Kemiallisen massan keiton, valkaisun ja pesun koetehdaslaitteisto ja sitä hoitavat henkilöt siirtyvät Wisaforestin organisaatioon Wisa Center -nimiseen palveluyksikköön. Hienopaperien tutkimuskeskus (FRC) Kuusankoskella puretaan 31.12.2004. Valkeakosken tutkimuskeskus siirtyy kolmessa vaiheessa Lappeenrantaan vuoden 2005 kesään mennessä.

Lappeenrantaan siirtyy noin 30 tutkimus- ja kehitystoiminnan ammattilaista. Paikallisiin, lähinnä tehtaita palveleviin operatiivisiin T&K-toimintoihin siirtyy noin 25 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy noin 20 henkilöä. Vaihtoehtoisia ratkaisuja etsitään noin 25 henkilölle yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa kesään 2005 mennessä. Tutkimuskeskuksessa työskentelee yhdistymisen jälkeen 130-150 henkilöä.

Lappeenrantaan muodostuvan uudistetun keskuksen nimi on UPM Tutkimuskeskus.

UPM:n uudessa T&K-organisaatiossa on tehty seuraavat nimitykset:

Eeva Jernström jatkaa tutkimusjohtajana (Research Director, R&D) ja hän toimii Pekka Hurskaisen sijaisena.

Peter Sandås, Pohjois-Amerikan palvelukeskuksen tuotemarkkinoinnin päällikkö on nimitetty tutkimuksen ja kehityksen portfoliojohtajaksi (Portfolio Director, R&D) 1.8.2004 alkaen.

Timo M Koskinen, joka toimii tällä hetkellä tutkimus- ja kehityspäällikkönä, on nimitetty tutkimuksen ja kehityksen ulkoisten suhteiden johtajaksi (Director of External Relations, R&D) 1.4.2004 alkaen.

Kaikkien edellä mainittujen toimipaikka on Lappeenrannassa ja he kaikki raportoivat konsernin tutkimus- ja kehitysjohtajalle Pekka Hurskaiselle.

Lisätietoja antavat:
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Pekka Hurskainen, UPM, puh. 0204 15 4261
Tutkimusjohtaja Eeva Jernström, UPM, puh. 0204 15 5171


UPM
Viestintä
18.3.2004