UPM:n paperi- ja sellutehtaiden yhteinen ympäristöraportti on julkaistu

(UPM, Helsinki, 26.7.2007 klo 13.30) - UPM:n kaikkien paperi- ja sellutehtaiden yhteinen ympäristöraportti on julkaistu. Tämän yhteisen raportin lisäksi kukin tehdas julkaisee oman selonteon ympäristötoiminnastaan. Nämä kaksi osaa yhdessä muodostavat tehtaan ympäristöselonteon.

Suurin osa eurooppalaisten tehtaiden selonteoista on EMAS-varmennettuja. UPM:n Pohjois-Amerikassa sijaitsevien tehtaiden selonteot ovat ulkopuolisen auditoijan varmentamia.

Yhteisraportti sekä tehdaskohtaiset selonteot löytyvät UPM:n internetsivulta www.upm-kymmene.com => Environment and CSR => Publications => Environmental Statements.