UPM:n papereille lisää EU-kukkia

(UPM, Helsinki, 6.11.2007) – UPM:n aikakauslehti-, kassi- ja säkkipaperit ovat saaneet Euroopan ympäristömerkin, EU-kukan, käyttöoikeuden. Euroopan ympäristömerkki myönnettiin tuotteille, jotka ovat valmistettu UPM:n Augsburgin, Steyrermühlin, Jämsänkosken ja Pietarsaaren paperitehtailla. Viime kuukausien aikana merkin käyttöoikeuden ovat saaneet myös yli kymmenen muuta UPM:n tehdasta.

”Euroopan ympäristömerkki on osoitus hyvästä ympäristötoiminnasta ja siten myös tuotteen alhaisista ympäristövaikutuksista. Käyttämällä ympäristömerkkiä haluamme korostaa, että paperimme täyttävät laajasti ympäristökriteerit ja ovat kestävästi tuotettuja”, korostaa Sören Slotte, UPM:n pakkauspapereiden myynti- ja markkinointijohtaja.

UPM on yksi ensimmäisistä paperinvalmistajista, joka on saanut tuotteilleen EU-kukan käyttöoikeuden. Ympäristömerkin saadakseen valmistajan on täytettävä tiukat ilma- ja vesipäästöille sekä jätehuollolle asetetut vaatimukset sekä vähennettävä energiankulutustaan.

Lisäksi valmistajan on täytettävä laajat ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät kriteerit. Tuotteessa käytettävien kuitujen on oltava joko kierrätyskuitua tai peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Yli 10 % kuiduista on oltava peräisin sertifioiduista metsistä. Valmistajan täytyy olla myös sitoutunut lisäämään ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöä tuotannossaan.

Ensimmäisenä UPM:n papereista ympäristömerkin käyttöoikeuden saivat Euroopan tehtailla valmistettavat toimistopaperit. Tämän jälkeen myös UPM:n oman tuotemerkin alla valmistettavat hienopaperit Papeteries de Docellesin, Kymin ja Nordland Papierin tehtailla ottivat käyttöön Euroopan ympäristömerkin. Myös Schongaun tehtaan UPM Eco -aikakauslehtipaperilla on EU-kukka. Heinäkuussa edelläkävijöitä seurasivat suomalaiset paperitehtaat Jämsänkoski, Kaipola, Kajaani, Kaukas ja Rauma.

Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden tukema ympäristömerkki ohjaa kuluttajia, jotka haluavat ostaa tiukat ympäristökriteerit täyttäviä, kestävästi tuotettuja papereita.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöanalyytikko Natasha Rubanin-Hilden, puhelin +358 40 731 0546

Tiedoksi toimituksille:
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. www.upm-kymmene.fi

Euroopan ympäristömerkki, EU-kukka, perustuu vapaaehtoiseen järjestelmään, jonka tarkoituksena on kannustaa yrityksiä markkinoimaan ympäristöä vähemmän kuluttavia tuotteita. EU-kukkaa varten laaditut vaatimukset koskevat raaka-aineiden, energian ja veden kulutusta, päästöjä, jätehuoltoa, sertifioidun kuidun osuutta ja kemikaalien käyttöä. Arviointiperusteet on laadittu 24 tuoteryhmälle.