UPM:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2004: Alkusyksyn hinnankorotukset odotetusti läpi, kustannustehokkuus parantunut

Avainluvut 7-9/2004 (4-6/2004)
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 140 miljoonaa euroa (91)
Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä: 0,19 euroa (0,12)
Liikevaihto: 2 449 miljoonaa euroa (2 497)
Tammi-syyskuun paperintoimitukset kasvoivat viime vuoteen verrattuna 6 %
Kassavirta säilyi hyvänä ja tase vahvistui

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi kolmatta vuosineljännestä 2004:

"Paperin kysynnän reipas kasvu jatkui. Tilauskanta oli vahva ja kapasiteetin käyttöaste erittäin korkea. Paperin heikosta hintatasosta ja kustannuspaineista johtuen kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä, mutta parani viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Nyt näimme ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen, että tuloksemme parani edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä."

"Lyhyitä toimitussopimuksia koskevissa syksyn neuvotteluissa paperin hinnankorotukset menivät ennakoidulla tavalla läpi. Olemme nostaneet hintoja paitsi Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, myös Euroopassa. Odotetusti menetimme jonkin verran tilauksia, mutta voittopuolisesti korotukset ovat onnistuneet."

"Yhtiön kustannustehokkuus on kehittynyt hyvin, mutta kannattavuuden parantamiseksi meillä on edelleen tarve tehostaa toimintaamme. UPM järjestelee toimintojaan uudelleen esimerkiksi puutuotetoimialalla ja Miramichin tehtaalla Kanadassa."

"Paperin markkinanäkymät ovat edelleen myönteiset: kysyntä jatkuu vahvana ja mainonta on kasvussa. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ilmoitetut korotukset tulevat voimaan asteittain, mutta korkeammat kustannukset viimeisellä neljänneksellä tulevat todennäköisesti ylittämään saavutettujen hinnankorotusten vaikutuksen. Ensi vuodelle UPM tavoittelee merkittävää korotusta paperien sopimushintoihin Euroopassa. "

"Jalostustoimialan markkinanäkymät jatkuvat suotuisina. Puutuotteissa vanerimarkkinat ovat vahvat, mutta sahatavaran ylitarjonta jatkuu", arvioi toimitusjohtaja Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014

UPM
Viestintä
26.10.2004