UPM:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004: Kysyntä kehittyi myönteisesti, kannattavuus odotetusti heikko

Avainluvut

- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 63 miljoonaa euroa (1-3/2003: 135)
- Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä: 0,09 euroa (0,18)
- Liikevaihto: 2 451 miljoonaa euroa (2 423)
- Velkaantumisaste 75 % (82 %)
- Paperintoimitukset kasvoivat 10 %

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2004 ensimmäistä neljännestä:

"Toimitukset kasvoivat kaikissa paperilajeissa, mutta yhtiön kannattavuus oli odotetusti heikko. Tärkein syy tähän oli edelleen jatkuva epätyydyttävä hintataso paperimarkkinoilla. Pyrimme parantamaan kustannustehokkuutta kaikin keinoin ja UPM:n säästöohjelma onkin edennyt erittäin hyvin."

"Myönteistä on, että kysynnän kasvaessa UPM on parantanut asemiaan markkinoilla ja tilauskanta on hyvä. Kysynnän edelleen vahvistuessa paperin hinnoilla on hyvät mahdollisuudet nousta."

"Jalostustoimialan rationalisointitoimenpiteet, tehostunut toiminta ja hyvin kehittyneet markkinat paransivat toimialan tulosta selvästi. Tarrapapereissa kysyntä kehittyi erittäin myönteisesti, mikä vauhditti tämänpäiväistä investointipäätöstä tarran taustapaperiin Tervasaaren tehtaalla."

"Paperin toimitusten arvioidaan pysyvän samalla, hyvällä tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopassa paperien hintojen ei odoteta muuttuvan oleellisesti. Pohjois-Amerikassa hintojen odotetaan nousevan vähitellen. Jalosteiden markkinoiden ennakoidaan jatkavan myönteistä kehitystään. Puutuotteiden, erityisesti sahatavaran, ylitarjonta jatkuu", arvioi toimitusjohtaja Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014


UPM
Viestintä
27.4.2004

***

Webcasting ja Conference Call

Tilinpäätöstä koskevaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorana UPM:n internetsivulla osoitteessa www.upm-kymmene.com tänään 27.4.2004 klo 13.30. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Conference Call -puhelinneuvottelu on tänään 27.4.2004 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300. Puhelinneuvottelun nimi on "UPM-Kymmene 2004 Q1 Interim Review Conference Call". Conference Call -nauhoite on kuunneltavissa 4.5.2004 asti numerossa +44 (0)1452 55 0000, tunnus 1219135#.