UPM:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004

Paperimarkkinat kehittyvät myönteisesti, kannattavuus edelleen heikko.

Avainluvut 4-6/2004 (1-3/2004)

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 91 miljoonaa euroa (101)
Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä: 0,12 euroa (0,09)
Liikevaihto: 2 497 miljoonaa euroa (2 451)
Tase säilyi vahvana, velkaantumisaste 76 % kesäkuun lopussa
Tammi-kesäkuun paperintoimitukset kasvoivat viime vuoteen verrattuna 7 %

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi alkuvuotta 2004:

"UPM:n kannattavuus oli pääliiketoiminnoissa edelleen heikko. Vaikka joitakin hinnankorotuksia saatiin läpi Euroopassakin, paperin hinnat olivat edelleen hyvin alhaalla. Jalostustoimiala ja sellu- ja energiayksiköt puolestaan paransivat tulostaan. Yhtiön toiminnallinen tehokkuus on nyt hyvällä tasolla. Yhtiön 200 miljoonan euron säästöohjelma on edennyt hyvin ja on aikataulustaan edellä."

"Paperin kysyntä jatkoi kasvuaan ja toimitusmäärät kasvoivat selvästi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Aikakauslehtipaperien toimitukset kasvoivat 6 % ja sanomalehtipaperin 7 %. Hieno- ja erikoispaperien toimitukset kasvoivat puolestaan 9 %. Tilauskanta vahvistui entisestään, ja kapasiteetin käyttöaste on korkea lähikuukausina."

"Erityisesti aikakauslehtipaperimarkkinoiden ennakoidaan vilkastuvan syksyllä, jolloin kysyntä on kausiluonteisestikin voimakkaimmillaan."

"Hyvistä kysyntänäkymistä johtuen aiomme korottaa aikakauslehtipaperien ja graafisten hienopaperien hintoja Euroopassa 5-8 %. Korotukset tulevat voimaan syyskuusta alkaen neljännesvuosi- ja sitä lyhyemmissä toimitussopimuksissa. Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa on odotettavissa uusia hinnankorotuksia jo toteutuneiden lisäksi."

"Jalostustoimialan markkinanäkymät arvioidaan hyviksi. Puutuotteissa sahatavaran ylitarjonta jatkuu, mutta vanerin markkinanäkymät ovat kehittymässä myönteisesti", arvioi toimitusjohtaja Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
27.7.2004

***

Webcasting ja Conference Call

Osavuosikatsausta koskevaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorana UPM:n Internet-sivulla osoitteessa www.upm-kymmene.com tänään 27.7.2004 klo 13.30. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Conference Call - puhelinneuvottelu on tänään 27.7.2004 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300. Puhelinneuvottelun nimi on "UPM-Kymmene 2004 Q2 Interim Review Conference Call". Conference Call -nauhoite on kuunneltavissa 3.8.2004 asti numerossa +44 (0)1452 55 00 00, tunnus 1465368#.