UPM:n osallistuminen Olkiluoto 4:n kilpailutus- ja suunnitteluvaiheeseen varmistui

(UPM, Helsinki, 7.12.2011, klo 11.30) - UPM osallistuminen Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön (OL 4) kilpailutus- ja suunnitteluvaiheeseen on varmistunut. TVO päätti tänään vaiheen käynnistämisestä ylimääräisessä yhtiökokouksessaan. UPM:n omistusosuutta vastaava rahoitus on noin 90 miljoonaa euroa. Summa jakautuu useamman vuoden ajalle. UPM on osakkaana TVO:ssa Pohjolan Voima Oy:n kautta.

TVO:n kilpailutus- ja suunnitteluvaiheen tavoitteena on toteuttaa tarjouskilpailu sekä valita turvallinen ja kaikki uusimmat vaatimukset täyttävä laitosyksikkö.

Eduskunta vahvisti heinäkuussa 2010 valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen TVO:n OL4-ydinvoimalaitosyksikölle. Periaatepäätöksen mukaan OL4:n rakentamislupa tulee jättää viimeistään kesäkuussa vuonna 2015. Kilpailutus- ja suunnitteluvaiheen jälkeen TVO:lla on edellytykset hakea valtioneuvostolta rakentamislupaa.

Lisätietoja antaa:
Tapio Korpeinen, Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi