UPM:n osakkeiden merkintä vuoden 2002 D-optioilla

(UPM, Helsinki, 2.5. 2007 klo 16.00) - UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2002 D-optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2007. Optioiden merkintähinta oli merkintäajan päättyessä 18,20 euroa osakkeelta. Koko merkintäaikana 2002 D-optioita käytettiin osakkeiden merkintään 2 853 645 kappaletta. Osakkeita merkittiin yhteensä kaikkiaan 5 707 290 kappaletta, joka on 1,10 % UPM:n tämänhetkisestä osakkeiden lukumäärästä (523 262 030).

Muutokset osakkeiden lukumäärään, jotka perustuvat 2002 D-optioilla tehtyihin merkintöihin, tullaan hakemaan merkittäväksi kaupparekisteriin toukokuun loppuun mennessä.