UPM:n osakkeiden lukumäärän muutos 2005F-optiomerkintöjen perusteella

(UPM, Helsinki, 19.11.2008 klo 9.00) - UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2005F-optioilla merkittiin 2 000 UPM:n osaketta 1.3.2008 ja 31.10.2008 välisenä aikana. Merkintöihin käytettiin 2 000 optiota. Vuoden 2005F-optioiden merkintäaika päättyi 31.10.2008. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden lukumäärä kasvoi 2 000 osakkeella 519 970 088 osakkeeseen. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 19.11.2008.

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkoivat osakkeiden lukumäärän korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle noteerattaviksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 20.11.2008 alkaen.

Koko merkintäaikana 2005F-optioita käytettiin 4 000 kappaletta 4 000 osakkeen merkitsemiseen, mikä on 0,0008 % UPM:n osakemäärästä merkintöjen jälkeen. Optioiden merkintähinta oli merkintäajan päättyessä 15,23 euroa osakkeelta. Voimassa olevalla valtuutuksella laskea liikkeeseen osakkeita ja optio-oikeusohjelmien perusteella osakkeiden lukumäärä voi nousta enimmillään 790 970 088 kappaleeseen.