UPM:n osakepääoman korotus optiomerkintöjen perusteella

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 1998 A-optioita käytettiin huhtikuussa 2005 kaikkiaan 1 557 629 kappaletta 3 115 258 osakkeen merkitsemiseen. B-optioita käytettiin vastaavasti 1 842 800 kappaletta 3 685 600 osakkeen merkitsemiseen. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 16.5.2005. Optioita ei käytetty osakkeiden merkitsemiseen 2.1.–31.3.2005 välisenä aikana.

Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden lukumäärä kasvoi 6 800 858 osakkeella ja osakepääoma nousi 11 561 458,60 eurolla. Merkinnän jälkeen UPM:n osakkeiden määrä on 523 251 130 kappaletta ja osakepääoma 889 526 921 euroa. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,70 euroa.

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon kuluvalta tilikaudelta, ja muut osakeoikeudet alkoivat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle noteerattaviksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.5.2005 alkaen.

Vuoden 1998 A- ja B-optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2005. Optioiden merkintähinta oli merkintäajan päättyessä A-option osalta 20,21 euroa kahdelta osakkeelta ja B-option osalta 25,25 euroa kahdelta osakkeelta. Koko merkintäaikana 1998 A-optioita käytettiin osakkeiden merkintään 1 893 900 kappaletta ja B-optioita vastaavasti 1 942 200 kappaletta. Osakkeita merkittiin yhteensä kaikkiaan 7 672 200 kappaletta, joka on 1,47 % UPM:n tämänhetkisestä osakemäärästä.

UPM
Viestintä
16.5.2005