UPM:n osakepääoman korotus optiomerkintöjen perusteella

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 1998 johdolle suunnattuja A-optioita käytettiin ajanjaksolla 1.11.–10.12.2004 kaikkiaan 238 500 kappaletta 477 000 osakkeen merkitsemiseen. B-optioita käytettiin vastaavasti 89 400 kappaletta 178 800 osakkeen merkitsemiseen. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 21.12.2004.

Merkintöjen seurauksena UPM:n osakepääoma nousi 655 800 osakkeella eli 1 114 860 eurolla. Merkinnän jälkeen UPM:n osakkeiden määrä on 524 320 252 kappaletta ja osakepääoma 891 344 428,40 euroa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,70 euroa.

Vuoden 2003 rahastoannilla korjattuna jokaisella A- ja B-optiolla voi merkitä kaksi osaketta. Optioehtojen mukaisesti osakkeen merkintähintaa oikaistaan ennen osakemerkintää jaetuilla osingoilla. Merkintähinta on tällä hetkellä A-option osalta 21,71 euroa kahdelta osakkeelta ja B-option osalta 26,75 euroa kahdelta osakkeelta. 1998A-optioiden merkintäaika alkoi 1.4.2001 ja 1998B-optioiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Optio-ohjelma perustuu yhtiökokouksen 25.3.1998 tekemään päätökseen. A-optio-oikeudet on listattu Helsingin Pörssissä 2.4.2001 alkaen ja B-optio-oikeudet 1.4.2003 alkaen.

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty ja muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle noteerattaviksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 22.12.2004 alkaen.

UPM
Viestintä
21.12.2004