UPM:n osakepääoman korotus optiomerkintöjen perusteella

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 1998 A-optioita käytettiin 13.- 31.12.2004 kaikkiaan 60 010 kappaletta 120 020 osakkeen merkitsemiseen. B-optioita käytettiin vastaavasti 5 000 kappaletta 10 000 osakkeen merkitsemiseen. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 19.1.2005.

Merkintöjen seurauksena UPM:n osakepääoma kasvoi 130 020 osakkeella eli 221 034 eurolla. Merkinnän jälkeen UPM:n osakkeiden määrä on 524 450 272 kappaletta ja osakepääoma
891 565 462,40 euroa. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,70 euroa.

Vuoden 2003 rahastoannilla korjattuna jokaisella A- ja B-optiolla voi merkitä kaksi osaketta. Optioehtojen mukaisesti osakkeen merkintähintaa oikaistaan ennen osakemerkintää jaetuilla osingoilla. Merkintähinta on tällä hetkellä A-option osalta 21,71 euroa kahdelta osakkeelta ja B-option osalta 26,75 euroa kahdelta osakkeelta. 1998A-optioiden merkintäaika alkoi 1.4.2001 ja 1998B-optioiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Optio-ohjelma perustuu yhtiökokouksen 25.3.1998 tekemään päätökseen. A-optio-oikeudet on listattu Helsingin Pörssissä 2.4.2001 alkaen ja B-optio-oikeudet 1.4.2003 alkaen.

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty ja muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle noteerattaviksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 20.1.2005 alkaen.

UPM
Viestintä
19.1.2005