UPM:n monimuotoisuusohjelma esillä YK:n COP 10 -konferenssissa Japanissa

(UPM Helsinki, 22.10.2010 klo 10.30) – UPM:llä on maailmanlaajuinen metsien monimuotoisuusohjelma, joka ylläpitää ja lisää metsien monimuotoisuutta sekä edistää kestävän metsänhoidon parhaita käytäntöjä. UPM:n monimuotoisuusohjelma on saanut tunnustusta edelläkävijyydestä ja yhtiö esittelee sen YK:n COP 10 -konferenssissa Japanin Nagoyassa lokakuun lopussa.

Luonnon monimuotoisuus tunnustetaan enenevissä määrin yhteiseksi varallisuudeksi nykyisille ja tuleville sukupolville. Tästä huolimatta yhä enemmän kasvi- ja eläinlajeja käy uhanalaiseksi. YK onkin julistanut vuoden 2010 kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden teemavuodeksi.

"Biometsäteollisuusyhtiönä toimintamme pohjautuu puun kestävään käyttöön. Metsien monimuotoisuus on olennainen osa toimintaamme. Meillä on alan ammattilaiset kaikissa maissa, joissa hankimme puuta ja hoidamme metsiä. He toteuttavat monimuotoisuusohjelmaamme ja monimuotoisuutta edistäviä hankkeita osana nykyaikaista metsänhoitoa", kertoo UPM:n Teknisten materiaalien ja funktioiden ympäristöjohtaja Robert Taylor.

"Hankkeitamme on käytetty myös muissa organisaatioissa malliesimerkkeinä, muun muassa WWF:n uuden sukupolven plantaasit –projektissa ja Saksan Yritykset ja biodiversiteetti –aloitteessa."

UPM:n monimuotoisuusohjelmassa on kuusi pääaluetta metsien luontaisen monimuotoisuuden edistämiseksi: luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät. Ohjelman toteutus perustuu maakohtaisiin tavoitteisiin ja paikallisiin toimintasuunnitelmiin.

"Japanin konferenssi on herättänyt paljon mielenkiintoa niin maailman poliittisten johtajien kuin suuren yleison keskuudessa. Japanissakin arvostetaan luontoa ja kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Huoli ympäristön tilasta kasvaa jatkuvasti. Kaikkien Japanissa menestystä tavoittelevien yritysten on osoitettava toimivansa kestävän kehityksen mukaisesti ja osattava myös viestiä siitä", sanoo Timo Varhama, UPM:n Japanin myyntiyhtiön johtaja.

Monimuotoisuusohjelman lisäksi Nagoayn konferenssissa on esillä UPM:n kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, muun muassa paperi-, tarra- ja puutuotteita sekä UPM ProFi -komposiitti.

Lisätietoja antavat:

Ympäristöjohtaja Robert Taylor, UPM, Teknisten materiaalit ja funktiot, puh. 040 514 8866.
Johtaja Timo Varhama, UPM:n Japanin myyntiyhtiö, puh. +81 3 5778 2662.

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

YK:n monimuotoisuuden teemavuosi
Vuosi 2010 on YK:n kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden teemavuosi. Sen tavoitteena on lisätä tietoutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä maapallon elämälle. www.cbd.int/2010

WWF:n uuden sukupolven plantaasit
WWF:n uuden sukupolven plantaasit -yhteistyöhankkeen (WWF New Generation Plantation Project, NGPP) tavoitteena on tunnistaa ja edistää plantaaseihin liittyvän suunnittelun, hoidon ja käytön parhaita toimintatapoja eri sidosryhmien kanssa. Hanke kehittää työkaluja kestävien plantaasien suunnitteluun. Sen tavoitteena on parantaa laajemmin tulevaisuuden plantaasimetsätalouden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

Yritykset ja biodiversiteetti -aloite
Toukokuussa 2008 Saksa isännöi YK:n ilmastosopimuksen osapuolikonferenssin 9. istuntoa (COP9). Sen yhteydessä Saksan ympäristöministeri julkaisi Yritykset ja biodiversiteetti –aloitteen saadakseen yksityissektorin edelläkävijäyrityksiä mukaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Aloitteen allekirjoittaneet yritykset ovan sitoutuneet YK:n monimuotoisuussopimuksen tavoitteisiin ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon omassa toiminnassaan.