UPM:n metsurityön mahdollista uudelleenjärjestelyä koskevat neuvottelut päättyivät

(UPM, Helsinki, 10.11.2006) – UPM:n syyskuussa aloittamat yhteistoimintaneuvottelut metsurityön uudelleenjärjestelystä ovat päättyneet. Työnantajan neuvotteluesitys sisälsi metsurityön mahdollisen ulkoistamisen ja päättämisen UPM:n teettämänä työsuhteisena työnä, sekä näihin liittyvät henkilöstövaikutukset ja -järjestelyt.

Metsurityön uudelleenjärjestely on sekä työnantajan että työntekijöiden kannalta merkittävä ja monitahoinen asia. UPM:n esityksen tavoitteena on käytännön metsätöiden kehittäminen, kustannustehokkuus ja metsurien ympärivuotisen työllisyyden parantaminen. Neuvottelujen aikana henkilöstön edustajat esittivät oman vaihtoehtonsa metsurityön kehittämiseksi.

UPM haluaa jatkaa keskusteluja metsureidensa kanssa heidän esityksestään. Yhtiö selvittää myös tarkemmin eri yhtiöiden mahdollisuuksia toimia kilpailukykyisinä ja laadukkaina käytännön metsätyön toteuttajina ja työllistää UPM:n nykyisiä metsureita. Yhtiö tekee päätöksensä huolellisen harkinnan jälkeen ja tiedottaa siitä, kun päätökset on tehty.

"Suurena metsänomistajana ja yksityismetsänomistajien metsien hoitajana UPM:n on suunniteltava ja kehitettävä asioita vähintään 5 - 10 vuoden tähtäimellä. Tarvitsemme ammattitaitoista henkilöstöä tekemään erilaisia käytännön metsätöitä myös tulevaisuudessa siitä huolimatta, että menetelmien kehittyessä osa töistä voidaan koneellistaa", painottaa metsäpäällikkö Sixten Sunabacka. "Käytännön metsätöiden kehittämiseksi, alan yleisen kiinnostavuuden lisäämiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi alalle tarvitaan uusia toimintamalleja. Tätä kehitystä haluamme edistää aktiivisesti."

Lisätietoja antavat:
Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, UPM, Metsät ja puunhankinta, Suomi, puh. 0204 16 3800
Hallintojohtaja Markku Houni, UPM, Metsät ja puunhankinta, Suomi, puh. 0204 16 3867