UPM:n metsien monimuotoisuusohjelma esillä kansainvälisen biodiversiteettivuoden avajaistilaisuudessa

UPM:n maailmanlaajuinen metsien monimuotoisuusohjelma oli osa kansainvälisen biodiversiteettivuoden avajaistapahtumaa Berliinissä. Yhtiön tapa turvata metsien monimuotoisuutta ja siihen liityvät hankkeet olivat esillä "Yritykset ja biodiversiteetti -aloitteen" allekirjoittaneiden yritysten avajaisten yhteyteen järjestämässä näyttelyssä. Aloitteen tavoitteena on saada yritykset mukaan edistämään luonnon monimuotoisuutta ja tuoda esille edelläkävijäyritysten toimia turvata monimuotoisuutta.

Tapahtuman isäntiä olivat Saksan liittokansleri Angela Merkel ja ympäristöministeri Norbert Röttgen. Liittokansleri Merkel totesi, että "luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhteiskunnan kannalta yhtä tärkeää kuin ilmastonmuutoksen torjuminen". Puheenvuoroja tilaisuudessa käyttivät myös YK:n ympäristöohjelman johtaja Achim Steiner ja Japanin varaympäristöministeri Issei Tajima sekä pääsihteeri Ahmed Djoghlaf, joka vastaa YK:n biologisesta monimuotosuussopimuksesta.

"Biometsäteollisuusyhtiönä metsien monimuotoisuus on olennainen osa toimintaamme. Meillä on alan ammattilaiset kaikissa niissä maissa, joissa hankimme puuta ja hoidamme metsiä. He toteuttavat monimuotoisuusohjelmaamme ja monimuotoisuutta edistäviä hankkeita osana nykyaikaista metsänhoitoa," kertoo UPM:n kestävästä metsätaloudesta vastaava johtaja Robert Taylor.

UPM:n monimuotoisuusohjelman tavoitteena on ylläpitää ja lisätä monimuotoisuutta yhtiön omissa metsissä sekä tuoda parhaat käytännöt osaksi kestävää metsätaloutta. Ohjelmassa keskitytään kuuteen asiakokonaisuuteen: luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät. Ohjelman toteutus perustuu maakohtaisiin tavoitteisiin ja paikallisiin toimintasuunnitelmiin.

Lisätietoja:
Robert Taylor, johtaja, kestävä metsätalous, puhelin 040 5148866

www.upmforestlife.com
www.upm-kymmene.com/sustainableforestry


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm-kymmene.fi


Yritykset ja biodiversiteetti -aloite
Toukokuussa 2008 Saksa isännöi YK:n ilmastosopimuksen osapuolikonferenssin 9. istuntoa (COP9). Sen yhteydessä Saksan ympäristöministeri julkaisi Yritykset ja biodiversiteetti –aloitteen saadakseen yksityissektorin edelläkävijäyrityksiä mukaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Aloitteen allekirjoittaneet yritykset ovan sitoutuneet YK:n monimuotoisuussopimuksen tavoitteisiin ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon omassa toiminnassaan.

YK:n monimuotoisuuden teemavuosi
Vuosi 2010 on YK:n kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden teemavuosi. Se tarjoaa mahdollisuuden edistää tietoituutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä maapallon elämälle. www.cbd.int/2010