UPM:n metsäpalvelut laajenevat luonnonhoitopalveluilla

UPM:n metsänomistajille tarjoamat metsäpalvelut ovat tähän saakka sisältäneet puukaupan, metsänhoidon, metsäomaisuuden hallinnan sekä erilaiset neuvontapalvelut. Nyt laajennamme metsäpalvelujamme entistä monipuolisemmiksi: olemme lisänneet palveluvalikoimaamme myös luonnonhoitopalvelut.

"Metsänomistajien tavoitteet ovat monipuolistumassa. UPM haluaa vastata muutokseen tarjoamalla metsänomistajille erilaisia metsäpalvelun vaihtoehtoja", kertoo metsäpäällikkö Sixten Sunabacka. "Luonnonhoito on osa laajaa metsäosaamistamme, jonka olemme yhtiön metsistä hankkineet."

UPM:n luonnonhoitopalvelut tarjoavat metsänomistajalle erilaisia metsänkäsittelyvaihtoehtoja perinteisen puuntuotannon rinnalle. Ne voivat koostua vesiensuojelua, maisemaratkaisuja, riistalajien elinoloja sekä muista ympäristön hyvää tilaa ja luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä. Metsänomistaja voi valita palveluista itselleen sopivimmat.

Tarvittaessa laadimme kutakin luontopalvelujen osiota varten oman suunnitelmansa ja kukin niistä on osa metsäsuunnitelmaa. Esimerkiksi luontosuunnitelma käsittää erilaisia luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi kulotusta, jalopuiden istutusta, lähteiden ja purojen ennallistamista tai harjumetsien hoitoa. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää myös suojelualueen perustaminen tai hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen Natura-alueelle. Suojeluhankkeissa yhtenä vaihtoehtona voi olla WWF:n ”Perintömetsä”, jota ohjelmaa tuemme aktiivisti. Riistasuunnitelma voi taas sisältää riistapellon perustamisen ja muita vastaavia toimenpiteitä.

UPM omistaa Suomessa 920 000 hehtaaria metsätalousmaata. Olemme ylläpitäneet ja kehittäneet metsä- ja ympäristöosaamistamme pitkäjänteisesti omissa metsissämme. Yhtiön metsiä käytetään aktiivisesti koulutuksessa ja tutkimuksessa. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi olemme toteuttaneet yhtiön metsiin laadittua monimuotoisuusohjelmaa vuodesta 1998 alkaen.

Lisätietoja:
Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, puh. 0204 16 3801
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, puh. 0204 16 3794