UPM:n metsäpalveluiden valikoima laajenee metsänomistajien FSC®-ryhmäsertifikaatilla

(UPM, Helsinki, 5.9.2012) – UPM tarjoaa metsänomistajille mahdollisuutta liittyä UPM:n FSC ryhmäsertifikaattiin Suomessa. UPM:lle myönnetty FSC-ryhmäsertifikaatti mahdollistaa suomalaisten yksityis- ja yhteisömetsien ryhmäsertifioinnin viime vuonna voimaan astuneen Suomen FSC-standardin mukaisesti.

Metsänomistajalla on mahdollisuus saada metsilleen FSC-sertifikaatti liittymällä UPM:n ryhmäsertifiointiin. Metsänomistajalle tämä on tapa varmistaa metsänsä vastuullinen ja taloudellisesti kannattava hoito ja käyttö. Sopimukset metsäsertifiointipalvelusta on allekirjoitettu ensimmäisten metsänomistajien kanssa. FSC-ryhmäsertifikaatti kattaa myös UPM:n perustamat yhteismetsät.

”UPM:lle yksityismetsien FSC-sertifiointi mahdollistaa sertifioitujen tuotteiden valikoiman laajentamisen. Kotimaasta hankitulla FSC-sertifioidulla raaka-aineella voidaan myös osin korvata puun tuontia Suomen tehtaille”, sanoo Pohjois-Euroopan puunhankinnan johtaja Pekka Rajala.

UPM:llä on kokemusta FSC-sertifioinnista omissa metsissään. Viime vuonna UPM:lle myönnettiin metsänomistajakohtainen FSC-sertifikaatti yhtiön metsille eteläisessä Suomessa. UPM:llä on yksityisille metsänomistajille suunnattu FSC-ryhmäsertifikaatti myös Uruguayssa ja Iso-Britanniassa. Kaikki UPM:n omistamat metsät ovat sertifioituja.

”UPM:lle myönnetty FSC-ryhmäsertifikaatti tukee tavoitettamme kehittää uutta metsätaloutta. Metsänomistajille tarjottavien metsäpalveluiden valikoima laajenee, metsien hoito monipuolistuu ja ympäristönsuojeluun syntyy uusia käytäntöjä”, sanoo ympäristöjohtaja Timo Lehesvirta.

Metsäsertifiointi on tärkeä osa UPM:n ympäristöstrategiaa. Yhtiö pyrkii jatkuvasti lisäämään sertifioidun puun osuutta tuotteidensa raaka-aineena ja käyttää luotettavia sertifiointijärjestelmiä kuten FSC ja PEFC. Metsäsertifiointi on lisäksi globaalisti tärkeä väline luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä. Kuluttajalle sertifikaatti viestii kestävyydestä.

UPM:n FSC-logolisenssikoodi FSC-C109750

Lisätietoja antavat:
Pekka Rajala, johtaja, Pohjois-Euroopan puunhankinta, UPM, puh: 0400 269533
Timo Lehesvirta, ympäristöjohtaja, Energia ja Sellu, UPM, puh: 0400 752 212


Tiedoksi toimituksille:

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi 

UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset Bonvesta-rantatontit ja -metsäpalstat. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi

FSC eli Forest Stewardship Council® (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, johon voivat liittyä jäseneksi organisaatiot ja yksityiset henkilöt. Sen perusti vuonna 1993 maapallon metsien häviämisestä huolestunut ympäristöalan, metsäalan ja yhteiskunnallisen alan edustajien ryhmä tavoitteenaan edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa. FSC:n päämaja on Bonnissa, Saksassa. FSC:n ja sertifioijien toiminta perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen ja niihin liittyviin metsänhoidon kriteereihin. Kansainväliset periaatteet sopivat trooppisiin, lauhkeisiin ja boreaalisiin metsiin. FSC:n pyrkimyksenä on, että kussakin maassa laaditaan olosuhteisiin soveltuvat kansalliset hyvän metsänhoidon FSC-standardit.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 245 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista.


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi 
www.twitter.com/UPM_News