UPM:n metsäosastoille puun alkuperäketjun FSC- sertifikaatit

UPM:n Suomen ja Keski-Euroopan metsäosastojen puun alkuperäketjut on nyt sertifioitu myös FSC:n mukaan. Aiemmin niillä on ollut PEFC-sertifikaatit. Iso-Britanniassa toimivan UPM:n metsäosaston puun alkuperäketju on sertifioitu FSC:n mukaan vuonna 2003.

UPM:n käyttämästä puusta suurin osa hankitaan yksityisiltä metsänomistajilta. Metsän sertifioinnista ja käytettävästä sertifiointijärjestelmästä päättää metsänomistaja. Tällä hetkellä sertifioidun puun osuus maailmanlaajuisesti on vähäinen, ja se vaihtelee alueellisesti. UPM:n Suomesta hankkimasta puusta 85 %:a on PEFC-sertifioitua. Sitä vastoin sertifioidun tuontipuun määrä on edelleen vähäinen, eikä sitä ole voitu raportoida alkuperäketjun hallintajärjestelmän puuttumisen vuoksi.

"UPM:n Suomen metsäosasto tuo FSC-sertifioitua puuta Suomeen Isosta-Britanniasta, Ruotsista ja Uruguaysta. Metsäosaston FSC-sertifikaatti mahdollistaa, että sertifioidun puun määrä voidaan nyt todentaa ja raportoida", toteaa Sixten Sunabacka, UPM:n Suomen metsäpäällikkö.

Puun alkuperäketjun sertifikaatti asettaa vaatimuksia myös sertifioimattoman puun alkuperälle. Esimerkiksi Baltiassa ja Venäjällä, jossa sertifioitujen metsien osuus on vielä vähäinen, UPM varmistaa puun alkuperän seurantajärjestelmänsä avulla, että puu on kestävästi hankittua sekä laillista eikä ole peräisin suojelualueilta.

UPM aloitti puun alkuperäketjun hallintamallin rakentamisen talvella 2005. Suomen, Keski-Euroopan ja Ison-Britannian metsäosastojen lisäksi yhtiön Caledonianin, Nordlandin ja Rauman paperitehtaiden sekä Pietarsaaren sellutehtaan puun alkuperäketjut on jo sertifioitu sekä FSC:n että PEFC:n mukaan. Tulevaisuudessa malli otetaan käyttöön myös muilla tehtailla sekä Baltian että Pohjois-Amerikan metsäosastoilla.

Lisätietoja antaa:
Matti Ylänne, projektipäällikkö, metsäympäristöasiat, puhelin: +020 416 2163 tai 0400 256 170

UPM
Viestintä
21.10.2005

 

Tiedoksi toimituksille:

UPM tukee kaikkia luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä, kuten esimerkiksi FSC ja PEFC. Yhtiön tavoitteena on lisätä sertifioidun puun käyttöä tuotteissaan ja varmistaa luotettavan alkuperätiedon hallinta läpi koko ketjun, metsästä asiakkaalle.

Puun alkuperäketjun sertifikaatti (Chain of Custody) osoittaa tuotteessa käytetyn puuraaka-aineen tulevan kestävällä tavalla hoidetuista ja sertifioiduista metsistä.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on pinta-alallisesti laajin kansainvälinen metsäsertifioinnin järjestelmä. PEFC on hyväksynyt 20 kansallista metsäsertifioinnin järjestelmää. PEFC on sertifiointijärjestelmien yhteinen katto-organisaatio, jonka kautta kansainväliset vaatimukset täyttävät kansalliset metsäsertifioinnin järjestelmät tunnustavat toinen toisensa. PEFC sisältää periaatteet metsäsertifioinnille, puun alkuperäketjun seurannalle sekä tuotemerkinnälle. PEFC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Sertifiointijärjestelmät perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä laadittuihin periaatteisiin ja niiden kansallisiin sovelluksiin. Euroopassa nämä periaatteet on sovittu metsäministereiden yhteisissä kokouksissa. Lisätietoja: www.pefc.org.

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen, kansalaisjärjestöjen aloitteesta vuonna 1993 perustettu järjestelmä, jonka tehtävänä on tukea ympäristön, yhteiskunnan ja talouden huomioivaa hyvää metsänhoitoa. FSC-sertifioitua metsää on yli 60 maassa. Järjestö on määritellyt metsien hoidolle kymmenen yleistä periaatetta. Varsinaiset sertifioinnin ohjeet laaditaan FSC:n sääntöjen mukaan kansallisessa yhteistyössä näiden periaatteiden pohjalle. FSC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Lisätietoja: www.fsc.org