UPM:n luottamusmiesten kannanoton perusteella yhtiö peruuttaa ulosmarsseja koskevan tutkintapyynnön

UPM:n paperiteollisuuden kolmetoista pääluottamusmiestä on todennut allekirjoittamassaan ja yhtiölle toimittamassaan kannanotossa, että kevään 2005 sekavassa työmarkkinatilanteessa ei kaikilta osin noudatettu työriitalain mukaista ennakkoilmoitusvelvollisuutta. Luottamusmiehet ilmoittavat jatkossa noudattavansa velvoitetta.

UPM on saanut varmuuden lainmukaisesta toiminnasta tulevaisuudessa ja tämän vuoksi yhtiö peruuttaa syyskuussa poliisille jättämänsä tutkintapyynnön koskien Raflatacin Tampereen tehtaan viimekevään lakkojen ja ulosmarssien lainmukaisuutta.

Lisätietoja antaa:
Pohjois-Euroopan henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, UPM, puh. 040 512 2042

UPM
Viestintä
25.11.2005