UPM:n kertaluontoiset erät 2005

UPM:n koko vuoden kertaluontoiset kulut nettona ovat noin 94 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kertaluontoisia kuluja kirjataan liikevoittoon yhteensä noin 261 miljoonaa euroa.

UPM tekee viimeisellä vuosineljänneksellä paperitoimialoilla Miramichin aikakauslehtipaperitehtaan tuotantolaitoksista Kanadassa noin 155 miljoonan euron arvonalennuksen sekä 8 miljoonan euron kertapoiston liittyen paperikoneen uusintaan Nordlandin hienopaperitehtaalla Saksassa. Puutuotetoimialalla tehdään Suomessa olevien sahojen käyttöomaisuuden arvonalennus 25 miljoonaa euroa ja 16 miljoonan euron kuluvaraus pääosin Ranskan toiminnoissa. Aikaisemmin ilmoitettu Rosenlewin muovisäkkiteollisuutta koskeva 57 miljoonan euron kartellisakko kirjataan kertaluontoisena eränä.

Koko vuoden kertaluontoisista eristä UPM kirjaa liikevoittoon nettona 253 miljoonaa euroa kulua, 101 miljoonaa euroa tuottoa liikevoiton jälkeisiin eriin ja lisäksi veroihin kertaluontoista tuottoa 58 miljoonaa euroa.


Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658


UPM
Viestintä
28.12.2005