UPM:n kertaluonteiset erät loka-joulukuussa 2003

UPM-Kymmene Oyj kirjaa vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä kertaluonteisia tuottoja nettona noin 150 miljoonaa euroa.

Summa sisältää 163 miljoonan euron myyntivoiton 11,3 miljoonan Nokian osakkeen myynnistä. Muita myyntivoittoja kirjataan noin 8 miljoonaa euroa.

Pääasiassa kustannussäästöohjelmaan liittyvät rakennejärjestelyt ja muut kuluvaraukset ovat yhteensä noin 21 miljoonaa euroa.

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
15.1.2004