UPM:n kertaluonteiset erät heinä-syyskuussa 2005

UPM kirjaa vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä kertaluonteisia tuottoja nettona noin 8 miljoonaa euroa.

Summa sisältää noin 25 miljoonan euron myyntivoiton Loparex-ryhmän myynnistä. Lisäksi UPM kirjaa noin 17 miljoonaa euroa Miramichin paperitehtaan uuteen työehtosopimukseen liittyviä eläkekuluja.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658


UPM
Viestintä
7.10.2005