UPM:n kertaluonteiset erät heinä–syyskuussa 2006

(UPM, Helsinki, 9.10.2006) – UPM kirjaa vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä Miramichin aikakausilehtipaperitehtaan tuotantolaitoksista Kanadassa noin 115 miljoonan euron, veroilla vähennettynä noin 80 miljoonan euron, arvonalennuksen. Käyttöomaisuushyödykkeiden jäljelle jäävä kirjanpitoarvo on noin 20 miljoonaa euroa. Miramichin tehtaan kassavirta on pysynyt heikkona erityisesti sen seurauksena, että Kanadan dollari on vahvistunut US-dollariin nähden.

UPM kirjaa meneillään olevaan laajaan kannattavuusohjelmaan liittyen vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä henkilöstökuluvarausta noin 12 miljoonaa euroa ja tekee 5 miljoonan euron arvonalennuksen. Yhtiö ilmoitti maaliskuussa 2006, että ohjelman henkilöstökuluvaraus on vuonna 2006 yhteensä noin 65 miljoonaa euroa, josta toisella vuosineljänneksellä kirjattiin 37 miljoonaa euroa. Kannattavuusohjelma etenee suunnitelmien mukaan.

UPM:n vuoden 2006 kolmannen neljänneksen tulokseen sisältyy kesäkuussa ilmoitettu Puukeskuksen verovapaa myyntivoitto, noin 90 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658