UPMn kansainvälisen tilinpäätöksen vertailuluvut vuosilta 2003 ja 2002

UPM siirtyi vuoden 2004 alusta suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuosien 2003 ja 2002 vertailulukujen tarkoituksena on kertoa osakkeenomistajille ja sidosryhmille siirtymisen vaikutuksista yhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan.

IFRS:ään siirtymisen johdosta yhtiön tase ja oma pääoma kasvavat mutta velkaantumisaste pysyy lähes ennallaan. Osakekohtaisen tuloksen muutos johtuu lähinnä poistojen lisääntymisestä.

2003
IFRS 2003
FAS 2002
IFRS 2002
FAS
Tulos/osake, euroa 0.61 0.70 0.96 1.06
Oman pääoman tuotto, % 4.4 5.3 6.8 8.0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5.2 6.4 7.4 8.4
Velkaantumisaste, % 69 67 71 76
Taseen loppusumma, milj. euroa 16 591 14 517 17 624 15 374

Yhtiö järjestää analyytikoille tarkoitetun konferenssipuhelun tänään 24. maaliskuuta kello 17.30. Numero on +44 (0) 1452 542 300. Conference Call -nauhoite on kuultavissa 31.3.2004 asti numerossa +44 (0) 1452 55 0000, tunnus 1175467#.


Lisätietoja antavat klo 16.00 jälkeen:
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, UPM, puh.0204 15 0658


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
24.3.2004