UPM:n kannattavuus parani, taloudelliset näkymät epävarmat - UPM jatkaa toimenpiteitä turvatakseen kannattavuuttaan hidastuvassa taloustilanteessa

(UPM, Helsinki, 28.10.2008 klo 9.30) - Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2008:
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 216 (195) miljoonaa euroa
- Tulos osaketta kohti kolmannella neljänneksellä oli -0,17 (0,23 euroa kolmannella neljänneksellä 2007), ilman kertaluonteisia eriä 0,25 (0,23) euroa
- Kannattavuus parani korkeampien paperin hintojen ja kustannuskurin ansiosta

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2008 kolmatta neljännestä:

"Kolmannella neljänneksellä UPM:n kannattavuus parani korkeampien paperin hintojen ja kustannuskurin ansiosta. Kilpailukykyiset energia- ja sellutoimintomme paransivat osaltaan yhtiön tulosta. Viimeaikainen euron heikkeneminen parantaa kannattavuuttamme kaikilla vientimarkkinoilla."

"Ennakoivasti ja oikea-aikaisesti tekemämme kapasiteetin sulkemiset aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopapereissa paransivat paperiliiketoimintamme markkina- ja asiakasjakaumaa. Pysyvät ja tilapäiset sulkemiset vähensivät kuitenkin toimituksia. Luovuimme myös osasta markkinaosuutta, koska emme hyväksyneet sopimuksia heikoilla hinnoilla."

"Liikevoitto parani paperiliiketoiminnassa, mutta Tarratoimialan ja Puutuotteiden kannattavuus oli heikko. Tarratoimialaa painavat kysynnän heikko kehitys ja kohoavat kustannukset. Puutuotteissa puun hinta on pysynyt korkeana samalla kun sahatavaran ja vanerin hinnat sekä kysyntä ovat laskeneet. Tarratoimialalla suunnittelemme merkittäviä tehostamistoimia ja Puutuotteissa ilmoitamme tänään suunnitelmista supistaa tuotantoa."

"Näiden suunnitelmien myötä olemme valmiit hitaan kasvun ja korkeiden kustannusten liiketoimintaympäristöön."

"Talouden heikkeneminen ei voi olla vaikuttamatta UPM:n tuotteiden kysyntään. Luotamme kuitenkin siihen, että onnistuneesti toteutetut sisäiset uudelleenjärjestelyt ja säästöohjelmat tuovat meille kilpailuetua nykyisessä erittäin haastavassa taloudellisessa tilanteessa."

"Syyskuussa julkistamamme uusi liiketoimintarakenne antaa entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää yhtiön kilpailuetuja. Uuden rakenteen valmistelut ovat edenneet hyvin. Uskomme, että muutoksella tulee olemaan meille kauaskantoiset vaikutukset."

"UPM:n liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ja ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta odotetaan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä olevan suunnilleen sama kuin viime vuonna. Kannattavuusohjelmista saatavien säästöjen ansiosta yhtiön koko vuoden kustannustason odotetaan edelleen nousevan noin 2 %", Pesonen sanoo.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tammi–syyskuun 2008 tuloksen tiedotustilaisuudessa, joka pidetään tänään 28.10.2008 klo 14 UPM:n pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella suorana internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.fi. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen kuukauden ajan.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään 28.10. klo 17.00. Tilaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Puheluun osallistujien tiedot rekisteröidään ennen kokouksen alkua, minkä vuoksi on suositeltavaa soittaa noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua kokousaikaa.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene, Interim Review Q3 2008
Tunnus: 68849755
Ilmaisnumero Suomesta: 0800 112 363
Paikallispuhelu Suomesta (09) 2311 4173
Puhelu Suomen ulkopuolelta: +44 (0) 1452 555 566

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 3. marraskuuta 2008 asti:
Puhelinnumero: +44 (0) 1452 550 000
Tunnus: 68849755#

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä on yhtiön vuoden 2007 vuosikertomuksen sivuilla 68–69.