UPM:n ja työntekijöiden väliset YT-neuvottelut päätökseen - Yhtiö käynnistää laajan uudelleensijoittautumis- ja koulutusohjelman

UPM:n elokuun lopussa käynnistämät YT-neuvottelut yhtiön Puutuotetoimialalla on saatu päätökseen. Neuvotteluissa ei löydetty taloudellisesti parempia vaihtoehtoja lakkautettaviksi esitettyjen yksiköiden toiminnan jatkamiseksi eikä tuotannon supistamiselle Alholman ja Kajaanin sahoilla. Sen sijaan Aureskosken jalostusyksikön toiminta jatkuu lähes entisellään, Kuopion vaneritehtaan toiminnan lakkauttaminen ajoittuu alkusyksyyn, ja työpaikkojen vähentämistarve on lievästi supistunut aiemmasta arviosta. Lisäksi konsernissa käynnistetään laaja uudelleensijoittautumis- ja koulutusohjelma.

Neuvottelujen perusteella tehdyt yksikkökohtaiset päätökset ovat:

- Aureskosken sahan toiminta päättyy vuoden 2004 lopussa
- Aureskosken jalostusyksikön toiminta jatkuu lähes muuttumattomana
- Alholman sahaus vähenee kolmanneksella noin 200 000 kuutiometriin vuodessa
- Kajaanin sahaus vähenee reilun kolmanneksen noin 120 000 kuutiometriin vuodessa
- Kuopion vaneritehtaan toiminta päättyy elokuun loppuun 2005 mennessä
- Viialan vaneritehtaan toiminta päättyy vuoden 2004 lopussa
- toimialan esikuntatoiminnot sopeutetaan vastaavasti.

Yllä olevien toimenpiteiden seurauksena YT-neuvottelujen piiriin kuuluneista yksiköistä vähenee vuoden 2005 loppuun mennessä määräaikaisten työpaikkojen lisäksi yhteensä 672 työpaikkaa. Näistä 66 Aureskosken sahalta ja jalostusyksiköstä, 81 Alholman sahalta, 53 Kajaanin sahalta, 244 Kuopion vaneritehtaalta, 171 Viialan vaneritehtaalta ja 57 Puutuotetoimialan esikuntatoiminnoista. Alun perin henkilöstön vähentämistarpeeksi arvioitiin 750 henkeä.

UPM:n arvion mukaan edellä mainituista vähennyksistä noin 200 voidaan toteuttaa eläkeratkaisuin. Lisäksi muutto- ja uudelleenkouluttautumishalukkaille voidaan tarjota vähintään 150 työ- tai opiskelupaikkaa konsernin eri yksiköistä vuoden 2005 aikana.

"Tavoitteenamme on löytää mahdollisimman monelle uusi työpaikka konsernin eri yksiköistä. Avainasemassa on ihmisten oma muutto- ja kouluttautumishalukkuus. Ohjelmallamme haluamme tukea sisäisiä siirtoja ja kannustaa ihmisten uudelleenkoulutusta", sanoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Rakennemuutoksen tavoitteena on sopeuttaa UPM:n puutuotteiden tuotanto Suomessa nykyiseen ja tulevaan markkina- ja raaka-ainetilanteeseen ja parantaa merkittävästi puutuoteliiketoiminnan kannattavuutta.

"Tervehdyttämällä toimialan rakennetta varmistamme UPM:n puutuoteteollisuuden ja suomalaisten laitosten kehittämismahdollisuudet pitkällä tähtäimellä", sanoo Pesonen.

Muutosten myötä UPM:n sahatavaran tuotanto laskee Suomessa noin 400 000 kuutiometriä vuodessa. Koivuvanerikapasiteetti vähenee noin 70 000 kuutiometriä. Viialan ja Kuopion vaneritehtaiden tuotanto voidaan valmistaa muilla suomalaisilla laitoksilla, joten koivuvanerin vuosituotanto säilyy toistaiseksi lähes nykyisellä tasolla.

Rakennemuutoksen kertaluonteinen kustannusvaikutus on noin 35 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Lisätietoja antavat:
Toimialajohtaja Harald Finne, UPM, Puutuotetoimiala, puh. 040-519 1951
Tuotantojohtaja Tuomo Visanko, UPM, Puutuotetoimiala, puh. 0400-352 990 (klo 10 alkaen)


UPM
Viestintä
28.10.2004


Tiedoksi toimituksille:

Nykyiset henkilö- ja tuotantomäärät UPM:n YT-neuvottelujen piiriin kuuluneissa yksiköissä ovat:
- Aureskosken saha ja jalostus (Parkano): noin 110 henkilöä, 200 000 kuutiometriä sahatavaraa
ja 80 000 kuutiometriä sahatavarajalosteita
- Alholman saha (Pietarsaari): noin 170 henkilöä, 310 000 kuutiometriä sahatavaraa
- Kajaanin saha: noin 120 henkilöä, 200 000 kuutiometriä sahatavaraa
- Kuopion vaneritehdas: 244 henkilöä, 35 000 kuutiometriä koivuvaneria
- Viialan vaneritehdas: 171 henkilöä, 35 000 kuutiometriä koivuvaneria
- Puutuotetoimialan esikuntatoiminnot: noin 330 henkilöä, pääosin Lahdessa (luku sisältää myös mm. markkinoinnin ja tutkimuskeskuksen henkilöstön)

Tuotanto- ja henkilömäärät UPM:n muilla puutuotteita valmistavilla laitoksilla Suomessa:
- Heinolan saha: noin 100 henkilöä, 120 000 m³ mäntysahatavaraa
- Heinolan jalostetehdas: noin 30 henkilöä, 10 000 m³ sahatavarajalosteita
- Heinolan vaneritehdas: noin 265 henkilöä, 50 000 m³ koivuvaneria
- Joensuun vaneritehdas: noin 270 henkilöä, 50 000 m³ koivuvaneria
- Jyväskylän vaneritehdas: noin 355 henkilöä, 100 000 m³ kuusivaneria
- Kalson viilutehdas (Vuohijärvi): noin 170 henkilöä, 75 000 m³ kuusiviiluja
- Kaukaan saha ja jalostus (Lappeenranta): noin 220 henkilöä, 500 000 m³ mänty- ja kuusisahatavaraa ja 60 000 m³ sahatavarajalosteita
- Kaukaan vaneritehdas (Lappeenranta): noin 360 henkilöä, 70 000 m³ koivuvaneria
- Keuruun ja Lohjan viilutehtaat: yhteensä noin 205 henkilöä, 21 000 m³ koivuviiluja
- Korkeakosken saha: noin 90 henkilöä, 250 000 m³ mäntysahatavaraa
- Lahden jalostustehdas: noin 115 henkilöä, 50 000 m³ vanerijalosteita
- Leivonmäen saha: noin 70 henkilöä, 75 000 m³ kuusisahatavaraa
- Luumäen jalostetehdas: noin 65 henkilöä, 20 000 m³ sahatavarajalosteita
- Parkanon jalostetehdas: noin 70 henkilöä, 20 000 m³ sahatavarajalosteita
- Pelloksen vaneritehtaat (Ristiina): noin 680 henkilöä, 480 000 m³ kuusivaneria
- Savonlinnan vaneritehdas: noin 350 henkilöä, 55 000 m³ koivuvaneria
- Seikun saha (Pori): noin 70 henkilöä, 350 000 m³ kuusisahatavaraa

UPM on Euroopan johtavia puutuotteiden valmistajia ja kehittäjiä. Yhtiö tarjoaa korkealaatuisia WISA-puutuoteratkaisuja rakentamiseen ja teollisiin loppukäyttökohteisiin. UPM:n vuosittainen vanerinvalmistuskapasiteetti on noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä ja sahatavaran noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Yhtiön puutuotetoimialan liikevaihto oli vuonna 2003 noin 1,5 miljardia euroa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 7200 työntekijää.