UPM:n ilmastonmuutosraportointi menestyi arvioinnissa

(UPM, Helsinki, 21.10.2010 klo 15.00) – UPM on sijoittunut kärkijoukkoon pohjoismaisessa Carbon Disclosure Leadership -indeksissä. Riippumaton Carbon Disclosure Project -organisaatio (CDP) arvioi pörssiyhtiöiden ilmastonmuutosraportointia vuosittain. Arviointi keskittyy yritysten raportointiin kasvihuonepäästöistä, päästövähennystavoitteista, ilmastonmuutoksen riskienhallinnasta ja mahdollisuuksista.

Biometsäteollisuusyhtiö UPM:n tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä toiminnoissaan maailmanlaajuisesti ja saavuttaa alansa paras hiilijalanjälki.

"Olemme merkittävästi vähentäneet hiilidioksidipäästöjä investoimalla uusiutuvan energian tuotantoon, ennen kaikkea biomassaa polttoaineina käyttävään sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Investointien lisäksi olemme jatkuvasti parantaneet energiatehokkuuttamme. Näiden toimien vaikutuksesta olemme vuodesta 1990 lähtien vähentäneet fossiilisten hiilidioksidipäästöjen määrää 40 prosenttia paperitonnia kohden", kertoo energiajohtaja Anja Silvennoinen.

"Kehitämme aktiivisesti uusia ratkaisuja vastaamaan hiilineutraalien tuotteiden ja uusiutuvien energialähteiden kasvavaan kysyntään. Lisäksi kehitämme korkealuokkaisten uusiutuvien toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa."

UPM:n liiketoiminnassa kestävän kehityksen peruselementit ovat keskeisiä. Yhtiön tuotteet valmistetaan vähäpäästöistä energiaa hyödyntäen uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista. UPM:n energiaportfolio koostuu pääasiassa hiilidioksidineutraaleista energialähteistä. Metsäbiomassan polttoainekäytön edelläkävijänä yhtiö on investoinut vuodesta 2000 lähtien yli miljardi euroa uusiutuvan energian tuotantoon. UPM:n tehtailla käytettävistä polttoaineista Suomessa 79 % ja maailmanlaajuisesti 63 % on biomassapohjaisia eivätkä kiihdytä ilmastonmuutosta. Yhtiöllä on myös merkittävä omistus päästöttömän vesi- ja ydinvoiman tuotannossa.

Lisätietoja antavat:
Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM, puh. 0204 150 733
Ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 0204150 396

Carbon Disclosure Project www.cdproject.net

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi