UPM:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustusjärjestelmästä ja johtajiston jäsenten omistussuosituksesta

(UPM, Helsinki, 12.2.2007) – UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustusjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille.

Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkiot maksetaan vuosina 2009, 2010 ja 2011 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut annettujen osakkeiden arvoon asti. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita ennen kuin kaksi vuotta on kulunut palkkion maksamisesta.

Hallitus päättää vuoden 2008 alussa alkavan ansaintajakson ansaintakriteereistä, kohderyhmästä ja palkkiotasoista ennen ansaintajakson alkua.

Mikäli järjestelmän tavoitteet saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat bruttomäärältään (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden) noin 2 500 000 UPM-Kymmene Oyj:n osaketta.

Hallitus kannustaa ylintä johtoa suoraan osakeomistukseen suosittelemalla järjestelmän kautta saatujen osakkeiden pitämistä ainakin tiettyyn määrään asti. Hallitus suosittelee, että yhtiön toimitusjohtaja ja johtajiston jäsenet omistaisivat tämän ohjelman kautta kertyviä tai muuten hankittuja yhtiön osakkeita puolen vuoden bruttopalkkaa vastaavalla määrällä.