UPM:n hallitus on päättänyt osakeannista osana Myllykosken yrityskauppaa

(UPM, Helsinki, 21.12.2010 klo 8.15) – UPM:n yhtiökokouksen 22.3.2010 antaman valtuutuksen perusteella UPM:n hallitus on tänään päättänyt 5 miljoonan uuden UPM:n osakkeen osakeannista liittyen Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n ("Myllykoski") yrityskauppaan.

Uusia UPM:n osakkeita tarjotaan merkittäväksi tietyille Rhein Papier GmbH:n liikkeellelaskemien toissijaisten (subordinated) lainojen haltijoille, jotka ovat Myllykoski Oyj:n osakkeenomistajia ja jotka ovat sitoutuneet merkitsemään uusia osakkeita Myllykosken yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä. UPM:n uusien osakkeiden merkintähinta maksetaan antamalla toissijaiset (subordinated) lainat UPM:lle osana yrityskauppaa.

UPM:n antamien uusien osakkeiden lukumäärää korjataan UPM:n hallituksen päätöksellä, mikäli tietyt UPM:n osakkeita laimentavat tapahtumat ajoittuvat aikaan ennen uusien osakkeiden merkintää.

Lisätietoja antaa:
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com