UPM:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio: "Kilpailukysymykset on otettava äärimmäisen vakavasti"

(UPM, Helsinki, 20.11.2006) – UPM:n entinen toimitusjohtaja Juha Niemelä on kohdistanut voimakasta kritiikkiä UPM:n hallituksen ja erityisesti hallituksen puheenjohtajan Vesa Vainion toimintaan kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä.

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainion mukaan prosessi, joka johti hallituksen päätökseen ottaa yhteyttä kilpailuviranomaisiin, alkoi keväällä 2003. Hallitus teki lopulliset päätökset tammikuussa 2004. Yhtiön hallitus, johon myös toimitusjohtaja Juha Niemelä kuului, käsitteli kilpailuoikeudellisia kysymyksiä useita kertoja tänä aikana. Hallituksella oli kaksi tavoitetta: varmistaa yhtiön toiminnan lainmukaisuus ja turvata osakkeenomistajien etu taloudellisilta riskeiltä.

"Hallituksella oli tuolloin ja on edelleen selkeä käsitys, että yhtiöllä ei ole mahdollisuutta osallistua Juha Niemelän julkisuudessa kuvailemaan "keskustelevaan kilpailuyhteisöön". Tämäntyyppinen toiminta ei kuulu nykyaikaiseen liikkeenjohtoon. UPM:lle toiminnan laillisuus ja hyväksyttävyys on keskeinen arvo ja sen täytyy näkyä kaikessa toiminnassa", sanoo Vesa Vainio.

Vainion mukaan kilpailuoikeudelliset kysymykset on otettava äärimmäisen vakavasti. Esimerkkinä on kesäkuussa 2002 EU:n komission käynnistämä kilpailuoikeudellinen tutkinta muovisten teollisuussäkkien markkinoilla. EU:n tutkimukset kohdistuivat UPM:n osalta aikaan ennen vuotta 2000. Tutkimusten jälkeen UPM tuomittiin 57 miljoonan euron sakkoihin kilpailulain vastaisesta toiminnasta. UPM on valittanut päätöksestä.

Kilpailuviranomaiset ovat ilmoittaneet useita tuotteita koskevien tutkimustensa päättyneen, mutta eivät ole ilmoittaneet päätöstensä perusteluja. Kilpailuviranomaisten tutkimukset jatkuvat eräiltä osin. Yhtiö toimii edelleen yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa. Näin ollen yhtiötä ja sen työntekijöitä sitoo tutkimuksiin liittyen vaitiolovelvollisuus.