UPM:n hallituksen nimeämiskomitean ehdotus hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi

UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen asettama nimeämiskomitea ehdottaa 24. maaliskuuta 2004 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä. Ehdotetut ovat Famigro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, varatuomari Karl Grotenfelt ja ranskalaisen sanoma- ja aikakauslehtien jakeluketjun NMPP:n johtaja, psykologi Françoise Sampermans.

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja, White & Case -lakiasiaintoimiston osakas Carl H. Amon III ja hallituksen jäsen, lakimies Donna Soble Kaufman ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalinnassa. Carl H. Amon III on toiminut UPM:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1999 ja varapuheenjohtajana vuodesta 2001. Donna Soble Kaufman on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2001.

Nimeämiskomitea ehdottaa, että muilta osin hallitus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Siihen kuuluvat presidentti Martti Ahtisaari; entinen Lazard Brothersin toimitusjohtaja Michael C. Bottenheim; Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja Berndt Brunow; entinen UPM:n ja Haindl-yhtiön johtaja Georg Holzhey; Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Jorma Ollila; vuorineuvos Gustaf Serlachius sekä varatuomari, ministeri Vesa Vainio.

Nimeämiskomitea ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2004.

Nimeämiskomitean puheenjohtajana toimii Gustaf Serlachius ja jäseninä Michael C. Bottenheim ja Jorma Ollila.

Varatuomari Karl Grotenfelt (s.1944) on Famigro Oy:n, Järvikylän kartanon tuotantoyhtiön, hallituksen puheenjohtaja. Varatuomari Grotenfelt työskenteli A.Ahlström Oy:n palveluksessa lakiasiainjohtajana, hallinnollisena ja paperiteollisuuden johtajana vuosina 1970–86. Varatuomari Grotenfelt on toiminut Euroopan Maanomistajien Liiton (ELO) puheenjohtajana vuodesta 2001.

Ranskalainen Françoise Sampermans (s. 1947) johtaa NMPP:n Ranskan aikakauslehti- ja multimediajakeluyksikköä. NMPP on ranskalaisen Hachette-mediakonsernin ja viiden lehtiosuuskunnan muodostama jakeluketju. Aiemmin Françoise Sampermans on toiminut johtotehtävissä kustannusalalla (Marianne, Le Nouvel Economiste), painotalo Quebecor Europessa ja Alcatel-Alstom-konsernissa vuosina 1984–2000.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Reko Aalto-Setälä, UPM-Kymmene, puh. 0204 15 0011

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
1.3.2004