UPM:n ensimmäisen neljänneksen katteet paranivat kustannuspaineista huolimatta, Tulosohjaus vuodelle 2011 pysyy ennallaan

Helsinki, 2011-04-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- UPM-Kymmene Oyj  Osavuosikatsaus        28.4.2011 klo 9.30

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2011

  • Tulos osaketta kohti oli 0,33 (0,13) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,32 (0,15) euroa
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 198 (116) miljoonaa euroa
  • Liikevaihdon kasvu jatkui sekä hintojen että toimitusmäärien noustessa
  • Vuoden 2011 tulosohjaus pysyy ennallaan

 

Tunnuslukuja Q1/2011 Q1/2010 Q1-Q4/2010
Liikevaihto, milj. euroa  2 356  2 039 8 924
EBITDA, milj. euroa 1)  379 288  1 343
% liikevaihdosta  16,1 14,1  15,0
Liikevoitto, milj. euroa 198 107 755
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 198 116 731
 % liikevaihdosta  8,4 5,7 8,2
Voitto ennen veroja, milj. euroa 195 82 635
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 195 91 611
Kauden voitto, milj. euroa 169 70  561
Tulos per osake, euroa 0,33 0,13 1,08
 ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,32 0,15 0,99
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,32 0,40 1,89
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 13,87 12,62 13,64
Velkaantumisaste kauden lopussa, %  44 54 46
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 197 3 569 3 286

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2011 ensimmäistä neljännestä :

“UPM:n tulos parani selvästi viime vuoden vastaavasta jaksosta lähes kaikkien liiketoimintojen myyntihintojen ja toimitusmäärien kasvettua. Näemme vihdoin piristymistä myös Vaneriliiketoiminnassa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 16 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. EBITDA-% kasvoi edelleen ja oli parempi kuin koko vuonna 2010 huolimatta muuttuvien kustannusten selvästä kasvusta.

Tulosparannus on lähtöisin Paperi- ja Selluliiketoiminnoista. Paperiliiketoiminnan toimitusmäärät kasvoivat erityisesti Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. Paperiliiketoiminnan liiketappio pieneni parempien hintojen ja toimitusmäärien ansiosta. Paperien hinnat nousivat alkuvuonna keskimäärin 6 %. Selluliiketoiminta teki edelleen hyvää tulosta huomattavan korkeiden markkinahintojen ja kasvaneiden toimitusmäärien ansiosta.

Näemme, että UPM:n asema on nyt vahva sekä strategisesti että markkinatilanteen osalta,” sanoo Pesonen.

Näkymät vuodelle 2011

UPM:n tulosohjaus vuodelle 2011 on ennallaan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan vuonna 2011 parantuvan viime vuodesta. Vuoden 2011 alkupuoliskolla liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan nousevan selvästi vuoden 2010 alkupuoliskoon verrattuna.

Ensimmäisen neljänneksen toimitusmäärien myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Myyntihintojen arvioidaan liiketoiminta-alueesta riippuen pysyvän ennallaan tai nousevan.

Muuttuvien kustannusten nousu on vuoden alussa ollut ennakoitua nopeampaa erityisesti sellun ja keräyspaperin osalta. Kustannuksia ovat lisänneet myös öljyn hinnan nousun seurauksena kohonneet logistiikkakulut ja kemikaalien hinnat. Puuraaka-ainekustannusten odotetaan pysyvän vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2010 lopun tasolla. Yleisen kustannuskehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2011 suunnilleen vuoden 2010 tasolla.

*****

Osavuosikatsaus on saatavilla UPM:n internetsivulla osoitteessa www.upm.fi

UPM julkaisee tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen 3.8.2011.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM , Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

***

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n vuoden 2011 tammi-maaliskuun tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 28. huhtikuuta 2011 klo 13.00. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus pidetään tänään toimitusjohtaja Jussi Pesosen johdolla klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On suositeltavaa soittaa 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: (09) 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report January–March
2011
Tunnus: 891577

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi

UPM_Osavuosikatsaus_Q1_2011_fi.pdfUPM_Osavuosi katsaus_Q1_2011_fi.pdf