UPM:n biopolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Kaukaalla etenee

UPM on toimittanut Kaukaan biopolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Selostuksen esittelytilaisuus pidetään Lappeenrannassa ma 11.10.2010. Ympäristövaikutusten arvointimenettely saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä, kun viranomainen antaa lausuntonsa selostuksesta.

Lue lisää >> Kaukaan biopolttoainelaitos - Ympäristövaikutusten arviointiselostus 09/2010

Lue lisää >> Aiempi uutinen aiheesta