UPM:n Wisa 800 -projekti Pietarsaaressa on nyt valmis

UPM, Wisaforestin sellutehtaan kemikaalien talteenottolinja vihitään käyttöön tänään tiistaina 24.8.2004. Valtiovallan tervehdyksen tuo pääministeri Matti Vanhanen. UPM:n puheenvuorot juhlassa pitävät hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio sekä toimialajohtaja Matti Lievonen hieno- ja erikoispaperit -toimialalta.

Nyt vihittävä talteenottolinja tekee Pietarsaaren sellutehtaasta yhden Euroopan suurimmista ja kustannustehokkaimmista tehtaista. Investoinnilla UPM haluaa vahvistaa konsernin selluomavaraisuutta ja saattaa sellutehtaan energia- ja ympäristösuorituskyvyltään maailman parhaimmistoon.

Wisa 800 -projekti eteni UPM:n ja Wisapowerin toukokuussa 2002 tekemän investointipäätöksen pohjalta ja noudatti tarkasti etukäteen laadittua aikataulua. Talteenottolinjan käyttöönoton jälkeen Wisaforestin sellukapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa, lisäystä entiseen kapasiteettiin on lähes 200 000 tonnia. Projektin investointikustannus on 280 miljoonaa euroa.

Uuden talteenottolaitoksen energiatehokkuus on erinomainen. Tavoitteena on päästä lähes täydelliseen energiaomavaraisuuteen lukuun ottamatta kaukolämpöä, joka ostetaan Alholmens Kraftilta. Pietarsaaren sellu-, paperi- ja sahatavaratuotannosta sekä paperinjalostuksesta aiheutuvat fossiilisen hiilidioksidin päästöt ovat vähentyneet merkittävästi.

Uusi talteenottolinja lisää sellutehtaan puuraaka-aineen käyttöä noin miljoonalla kiintokuutiometrillä vuodessa, määrästä noin 150 000 kuutiometriä on tehdasintegraatin omaa sahanpurua. Merkittävä osa tehtaan tarvitsemasta puumäärän lisäyksestä tulee kotimaasta, mikä luo tehtaan hankinta-alueen maakuntiin uusia työpaikkoja. Myös UPM:n omien metsien käyttö ja tuontipuun määrät kasvavat. Pietarsaaren sataman, satamaväylän sekä tiestön kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska puuraaka-ainemäärät, polttoaine- ja tuotemäärät ovat suuria.

Sellutehtaan tuotanto on sujunut viime vuoden lopussa saadun ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ongelmia ovat kuitenkin aiheuttaneet mm. väkevien hajukaasujen varapoltin, joka on pitänyt ajoittain kovaa ääntä sekä lähiympäristössä havaitut hajuhaitat. Ääniongelma alkaa olla ratkaistu, mutta hajuhaitan poistamiseksi Wisaforest työskentelee edelleen. Savupiipun lentoturvallisuusvaloista tuli myös paljon kyselyitä, ja siinä ongelma on ratkaistu vaihtamalla valot punaisiksi.

Sellutehtaan kemikaalien talteenottolinjan laitokset ovat kaikki tuotantokäytössä. Uudet, Wisa 800 -projektissa rakennetut laitokset on otettu käyttöön seuraavasti:
- havukuitulinjan kuivatuskoneen kapasiteetin nosto juhannukselta 2003
- jäteveden jäähdytystornit heinäkuun alusta 2003
- havukuitulinjan keittämön kapasiteetin nosto joululta 2003
- uusi huoltomoduulirakennus (keskusohjaamo, konttorit ja aluekunnossapito) helmikuussa 2004
- uusi talteenottolaitos huhtikuun alussa 2004
- uusi purukuitulinja juhannukselta 2004
- uusi porttirakennus ja ulkoalueet elokuussa 2004

Käyntiinajoista laajin oli uuden talteenottolaitoksen startti maalis-huhtikuun vaihteessa. Silloin käynnistettiin samanaikaisesti haihduttamo, soodakattila, turbiini, generaattori, kaustisointilaitos, meesauuni, mäntyöljylaitos ja paineilmalaitos. Pelkästään tässä kokonaisuudessa on 3900 instrumentti- ja 1900 sähköpiiriä. Starttia edelsi sellutehtaan kytkentäseisokki, jossa kuitulinjat kytkettiin uuteen talteenottolaitokseen ja kytkennät vanhoille talteenottolaitoksille katkaistiin.

Käytöstä poistettujen, vanhojen laitosten purkaminen on aloitettu. Tähän mennessä on purettu sulfiittitehtaan kuivaamorakennus, öljykattila ja sahanpurun kaasutuslaitos. Seuraavaksi ovat vuorossa vanhat talteenottolaitokset ja sataman öljysäiliöt. Osa laitteista on myyty prosessikäyttöön. Romutettavien laitteiden metallit ovat kierrätettäviä. Rakennukset murskataan, minkä jälkeen massoja käytetään maanrakennustöissä, mm. suunnitteilla olevan uuden tehdaskaatopaikan perustuksiin. Ongelmajätteen määrä on hyvin pieni. Purkutyöt saadaan päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä.


Lisätietoja antavat:
Projektipäällikkö Heikki Öhman, puh. 0204 169 387
Voimalaitospäällikkö Carl Westman, puh. 0204 169 347


UPM, Wisaforest
Viestintä
24.8.2004