UPM:n Voikkaan tehtaan työntekijöistä 454 henkilölle on löytynyt ratkaisu palkanmaksun päättyessä

(UPM, Helsinki, 11.12.2006) – UPM:n Voikkaan tehtaan työntekijöistä on tähän mennessä 380 henkilöä löytänyt uuden työ- tai koulutuspaikan, ja 74 henkilöä on siirtynyt eläkejärjestelyjen piiriin. Voikkaalla oli kaikkiaan 678 työntekijää. UPM jatkaa tukitoimia tehtaan sulkemisen vaikutusten lieventämiseksi.

"Ilman ratkaisua olevalle noin 230 henkilölle työmahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä työvoimaviranomaisten sekä rekrytointipalveluihin erikoistuneen yrityksen kanssa. Voikkaan tehtaan alasajoon liittyvät työt loppuivat marraskuussa. Työntekijöiden palkanansainta päättyi 10. joulukuuta ja viimeinen palkkapäivä on joulukuun loppupuolella", kertoo tuotantoyksikön johtaja Aki Kohonen.

UPM:n sisällä uusiin tehtäviin on sijoittunut yli 90 henkilöä pääosin Suomessa mutta myös Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Saksassa. Työpaikan UPM:n ulkopuolelta on saanut lähes 170 henkilöä. Yritystoiminnan käynnistämiseksi tarkoitettua starttirahaa UPM on tähän mennessä myöntänyt kymmenelle hakijalle. Muutosturvaan sisältyvän ammatillisen koulutuksen on aloittanut 60 henkilöä. Voikkaan koneiden purkamista ja kiinteistön hoitoa varten tehtaalle jää noin 60 henkilöä vuoden 2007 loppuun saakka.

UPM on tehnyt aiesopimuksen Ewica Laboratoriot Oy:n kanssa laboratoriotoiminnan aloittamisesta Voikkaan tiloissa. Sopimuksen mukaisesti Ewica ottaa 8 voikkaalaista irtisanottua muutosturvakoulutuksen piiriin. Empower Oy on palkannut 60 voikkaalaista syyskuussa aloittaneeseen metsäteollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoavaan toimintayksikköönsä Voikkaalla. Tehtaan tiloissa huolintatoiminnan käynnistänyt Kouvola Cargo Handling Oy on palkannut 15 voikkaalaista.

Lisäksi UPM on tehnyt vuokrasopimuksen Voikkaan Klubin tiloista, jossa yritystoiminta aloitetaan tammikuussa. UPM käy parhaillaan neuvotteluja useiden eri alojen yritysten kanssa tehtaan tiloihin perustettavasta toiminnasta.

UPM selvittää parhaillaan mahdollisuutta perustaa Voikkaan paloaseman yhteyteen perinnehuone, jossa esitellään tehtaan historiaa, tuotantoa ja henkilöstöä vuosilta 1897 - 2006. Tavoitteena on esineistön, valokuvien ja muun materiaalin avulla kuvata työelämää tehtaalla ja ammattitaidon kehitystä vuosikymmenten aikana. Tila olisi tarkoitettu tehtaan entiselle henkilökunnalle sekä ulkopuolisille kävijöille.

Lisätietoja antaa:
Tuotantoyksikön johtaja Aki Kohonen, UPM, Voikkaa, puh 040 529 5220