UPM:n Työstä työhön -ohjelma etenee Voikkaalla, yli 300 saanut työ- tai koulutuspaikan

(UPM, Helsinki, 27.10.2006) – UPM:n Työstä työhön -ohjelma Voikkaan tehtaan sulkemisen vaikutusten lieventämiseksi etenee hyvin. Keväästä lähtien yli 300:lla kaikkiaan 678:sta voikkaalaisesta on uusi työ- tai koulutuspaikka. Eläkejärjestelyjen piiriin on siirtynyt 73 henkilöä. Tehtaan tuotanto päättyi kesällä, mutta henkilöstön palkanmaksu jatkuu irtisanomisajan loppuun joulukuulle 2006.

"Voikkaalaisten eteenpäin katsova asenne ja aktiivinen ote oman tulevaisuuden selvittämiseen ovat merkittävästi edistäneet uudelleensijoittumista", sanoo johtaja Aki Kohonen Voikkaalta.

Tähän mennessä yli 70 henkilöä on sijoittunut UPM:n sisällä uusiin tehtäviin pääosin Suomessa mutta myös Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Työpaikan UPM:n ulkopuolelta on saanut yli 140 henkilöä. UPM on tähän mennessä myöntänyt yritystoiminnan käynnistämiseksi tarkoitettua starttirahaa yhdeksälle hakijalle. Muutosturvaan sisältyvän ammatillisen koulutuksen on aloittanut 29 henkilöä. Voikkaan koneiden purkamista ja kiinteistön hoitoa varten tehtaalle jää noin 60 henkilöä vuoden 2007 loppuun saakka.

Empower Oy on palkannut yli 50 voikkaalaista metsäteollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoavaan uuteen toimintayksikköönsä Voikkaalla. Yksikön toiminta käynnistyi tehtaalla syyskuussa, ja yhtiö on ilmoittanut palkkaavansa loppuvuoden aikana lisää työntekijöitä palvelujen kysynnän täsmentyessä.

Tehtaan tiloissa huolintatoiminnan käynnistänyt Kouvola Cargo Handling Oy palkkaa 20 voikkaalaista, joista 10 on jo aloittanut työt. Lisäksi UPM käy parhaillaan neuvotteluja useiden eri alojen yritysten kanssa tehtaan tiloihin perustettavasta yritystoiminnasta.

Lisätietoja antaa:
Tuotantoyksikön johtaja Aki Kohonen, UPM, Voikkaa, puh. 020 415 3291