UPM:n Tilhillille on myönnetty Englannin kuningattaren yrittäjäpalkinto

UPM:n tytäryhtiö Tilhill Forestry Ltd, joka on metsänhoidon ja puunkorjuun markkinajohtaja Isossa-Britanniassa, on saanut Englannin Kuningattaren myöntämän International Trade 2005 -yrittäjyyspalkinnon. Tilhillin viennin liikevoitto nelinkertaistui vuosien 2002 ja 2004 välisenä aikana.

"Kunigattaren myöntämä palkinto on hieno uutinen koko henkilöstöllemme, asiakkaille ja liikekumppaneille," sanoo Tilhillin toimitusjohtaja Mathew Rivers. "Viime vuosina olemme panostaneet uusien vientimahdollisuuksien etsimiseen kotimarkkinoiden kysynnän laskettua."

UPM:n Shottonin sanomalehtipaperitehdas Pohjois-Walesissa siirtyi vuonna 2002 käyttämään yksinomaan kierrätyskuitua. Tämä merkitsi puuhakkeen ja kuitupuun kysynnän laskua Isossa-Britanniassa. Tilhillin haasteena oli etsiä uusia markkinoita omille asiakkailleen ja alihankkijoilleen sekä puusektorille yleisesti. Ratkaisun on oltava kestävä ja pitkäaikainen ja tavoitteena on säilyttää nykyiset kauppasuhteet ja laajentaa niitä.

Tilhill on kehittänyt menetelmän uusien ulkomaisten markkina-alueiden löytämiseksi ja aktivoimiseksi Ison-Britannian puulle. Vuoden 2004 loppuun mennessä 20 prosenttia Tilhillin hankkimasta puusta, joka on viisi prosenttia koko Ison Britannian puutavaratuotannosta, meni vientiin. Suurin osa puusta viedään suurille puutavarantuottajamaille, kuten Suomi ja Ruotsi.

UPM
Viestintä
21.4.2005


Toimituksille tiedoksi

UPM:n tytäryhtiö Tilhill Forestry Ltd on Ison-Britannian suurin puunkorjuuyritys. Tilhill korjaa vuosittain 1,6 miljoonaa kuutiometriä puuta ja on metsänhoidon markkinajohtaja Isossa-Britanniassa. UPM:n UK:ssa omistamien 3000 metsähehtaarin lisäksi Tilhill hoitaa 160 000 hehtaaria muiden metsänomistajien metsiä. Yritys tarjoaa metsänomistajille kattavan valikoiman konsultointi- ja sopimuspalveluita.

Tilhillillä on aluetoimistot Skotlannissa, Englannissa ja Walesissa ja sen pääkonttori sijaitsee Stirlingissä Skotlannissa.