UPM:n Tihvinsky Lespromhosin metsänhoito on FSC-auditoitu

(UPM, Helsinki, 12.12.2006) - UPM:n Tihvinsky Lespromhosin vuokraamalla 184 000 hehtaarin alalla Venäjällä on tehty FSC-sertifikaatin edellyttämä ulkopuolinen auditointi. Arvioinnin teki auditointiyhtiö SGS Vostok Limited kansainvälisen FSC-sertifiointijärjestelmän periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tihvinsky Lespromhos läpäisi auditoinnin menestyksekkäästi, ja auditoija esittää FSC:n päättäville elimille sertifikaatin myöntämistä.

Vuoden 2006 aikana UPM on panostanut venäläisen hakkuuyhtiönsä ZAO Tihvinsky Komplexny Lespromhosin toiminnan kehittämiseen. Yhtiön metsänhoidon ja puunhankinnan kehittäminen kansainvälisten sertifiointijärjestelmien vaatimuksia vastaavaksi on ollut osa työtä. Kehityskohteita ovat olleet työterveys- ja -turvallisuusasiat sekä työtapaturmien ehkäisy, ympäristöasiat, puun korjuu, metsänhoidon suunnittelu, hallinto sekä henkilöstön koulutus.

Tihvinsky Lespromhosin kehittämistyötä ovat tukeneet useat eri tahot, kuten tutkijat, viranomaiset ja paikalliset sidosryhmät.

"Metsänhoitomenetelmiemme sertifiointi Venäjällä on ensimmäinen virstanpylväs, jotta voimme toimittaa tulevaisuudessa sertifioituja tuotteita myös UPM:n venäläisiltä tehtailta. Lisäksi sertifiointi tukee yhtiön tavoitetta lisätä sertifioidun puun osuutta tuotteissaan," kertoo Juri Orlov, Tihvinsky Lespromhosin johtaja projektin taustoista.

"Seuraava vaihe on hakea Venäjän puunhankintaorganisaatiolle ja tehtaille puun alkuperäketjun FSC-sertifikaattia," toteaa metsäpäällikkö Juhani Hongisto jatkotoimenpiteistä.

UPM:n tavoitteena on lisätä sertifioidun puun osuutta tuotteissaan ja varmistaa luotettavan alkuperätiedon hallinta läpi koko ketjun, metsästä asiakkaalle. Tämän perusta on metsäsertifiointi. UPM tukee ja käyttää kaikkia luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä, kuten esimerkiksi FSC:tä ja PEFC:tä.

Lisätietoja antavat:
Juhani Hongisto, metsäpäällikkö, UPM:n metsät ja puunhankinta Venäjällä, puhelin 040 847 6730 tai +7 921 920 8470
Päivi Salpakivi-Salomaa, johtaja, metsäympäristöasiat, UPM, puhelin 020 416 2162 tai 0400 754 748

Toimituksille tiedoksi:
UPM:n maailmanlaajuinen metsät ja puunhankintaorganisaatio vastaa puuraaka-aineen hankinnasta yhtiön tehtaille ja yhtiön metsien hoidosta. UPM:llä on omia ja sen hoidossa olevia metsiä Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Suomessa, USA:ssa ja Venäjällä.

UPM:n metsät ja puunhankinta -yhtiö, UPM Forest Russia, hankkii vuosittain noin 5 miljoonaa m³ puuta Venäjältä. Puuta toimittavat vuoden 2005 marraskuussa ostettu hakkuuyhtiö Tihvinsky Lespromhos sekä noin 200 itsenäistä hakkuuyhtiötä ja puukauppaan erikoistunutta yhtiötä. Pääosa puusta tulee Karjalan, Leningradin, Vologdan ja Novgorodin alueelta. Noin 4 miljoonaa m³ puuta tuodaan yhtiön Suomen tehtaille ja loppu jalostetaan tuotteiksi UPM:n Pestovon sahalla sekä Chudovon vaneri- ja viilutehtailla Venäjällä sekä Otepään vaneritehtaalla Virossa. Lisäksi UPM toimittaa puuta osakkuusyhtiönsä Botnian Svir Timberin sahalle Venäjällä.

Lisätietoja:
– UPM:stä www.upm-kymmene.fi sekä www.upm-kymmene.com/traceit
– FSC:stä www.fsc.org
– PEFC:stä www.pefc.org
– SGS:stä www.sgs.com