UPM:n Shottonin tehtaan uusiutuvaa energiaa tuottava kattilalaitos vihittiin Walesissa

(UPM, Shotton, 22.6.2007 klo 15.00) – Wales-ministeri Peter Hain on vihkinyt UPM:n Shottonin paperitehtaan uuden kattilalaitoksen käyttöön Pohjois-Walesissa.

Joulukuussa 2006 käynnistetty kattilalaitos polttaa kierrätyskuidusta sanomalehtipaperia valmistavan tehtaan prosessissa syntyvän siistauslietteen. Lisäpolttoaineena laitos käyttää myös biomassapolttoainetta.

Investoinnin myötä Shottonin tehtaasta tuli höyryn suhteen 90–95 prosenttisesti omavarainen. Tehtaan sähköomavaraisuus on noussut 25 prosenttiin. Lisäksi uusi laitos vähentää UPM:n hiilidioksidipäästöjä 30 000 tonnia vuodessa.

“Ilmastonmuutos on tänä päivänä suurin yksittäinen uhka maailmassa. UPM:n biopolttoainetta hyödyntävän laitoksen kaltaisilla, uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä hankkeilla on merkittävä rooli tämän muutoksen hidastamisessa. Valtio tukee lukuisia toimia biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi. On erityisen ilahduttavaa nähdä UPM:n kaltaisten globaalien yhtiöiden suhtautuvan uusiutuvaan energiaan näin vakavasti", sanoi ministeri Hain.

“UPM auttaa meitä merkittävästi hiilidioksidipäästöjä vähentämällä saavuttamaan Britannian valtion tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 1,2 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä."

“UPM:n tapa käyttää biopolttoaineita ja kierrätyskuitua ovat esimerkkejä siitä, miten meidän kaikkien tulisi toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ympäristökuormituksen minimoimiseksi."

"Shottonin tehtaan jatkuvan parantamisen ovat mahdollistaneet valtion ohella niin henkilöstö kuin emoyhtiö. Heidän kaikkien panoksella Shottonin tehtaasta on tullut kestävän liiketoiminnan malliesimerkki", totesi Shottonin tehtaan johtaja David Ingham.

Shottonin tehtaan vuotuinen paperintuotantokapasiteetti on 520 000 tonnia sanomalehtipaperia, joka valmistetaan yksinomaan keräyspaperista. Tehdas pystyy käyttämään 700 000 tonnia keräyspaperia vuodessa. Tehtaalla työskentelee noin 460 henkilöä.

Joulukuussa 2006 UPM ilmoitti investoivansa 59 miljoonaa puntaa (noin 88 miljoonaa euroa) biopolttoainetta hyödyntävän voimalaitoksen Caledonianin paperitehtaalle Irvinessä Skotlannissa. Vuonna 2009 valmistuvassa laitoksessa käytetään polttoaineena pääasiallisesti biomassaa ja tuotannossa syntyvää jätettä.

Lisätietoja antavat:
David Ingham, Vice President and General Manager, UPM, Shotton, tel. +44 (0)1244 28 4407
Will Stone, UPM, Head of Communications UK & Ireland, tel. +44(0)7841 493447