UPM:n Shottonin tehdas kestävän kehityksen edelläkävijä jo 25 vuotta

(UPM, Shotton, 31.5.2010) – UPM:n Shottonin paperitehdas juhlii 25-vuotista taivaltaan. Tehdas aloitti toimintansa vuoden 1985 toukokuussa. Pitkäjänteisen ja jatkuvan toiminnan kehittämisen ansiosta se on vuosien saatossa voittanut useita palkintoja, muun muassa kuninkaallisen Queen's Award Sustainable Development -palkinnon kestävästä kehityksestä vuonna 2009.

Shottonin paperitehdas aloitti toimintansa yksilinjaisena sanomalehtipaperin tuottajana ja käytti raaka-aineenaan tuorekuitua. Tehdas sai nopeasti tunnettuutta korkealuokkaisista tuotteistaan ja asiakaspalvelustaan, ja sen toimintaa laajennettiin vuonna 1989 toisella paperikoneella. Vuodesta 2003 lähtien tehdas on käyttänyt raaka-aineenaan 100-prosenttista keräyskuitua ja ollut siitä lähtien Ison-Britannian suurin kierrätetyn sanomalehtipaperin valmistaja. Tehdas pystyy tuottamaan vuosittain 500 000 tonnia sanomalehtipaperia kansallisille ja kansainvälisille kustantajille.

Vuonna 2006 tehtaalle rakennettiin kattilalaitos, joka polttaa 200 000 tonnia tehdasalueella syntyvää siistauslietettä ja metsätähteistä syntyvää biomassaa energiaksi. Kattilan käynnistyksen ansiosta tehdas on pystynyt vähentämään hiilidioksidipäästöjään 100 000 tonnia per vuosi. Kokonaisuudessaan hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet perustamisvuodesta 1985 yli 650 000 tonnilla.

Tammikuussa 2010 UPM ilmoitti investoivansa noin 19 miljoonaa euroa Shottonin tehdasalueelle rakennettavaan kierrätys- ja lajittelulaitokseen, jossa voidaan lajitella jopa 200 000 tonnia kuivia kierrätysmateriaaleja, kuten muovipulloja, paperia, pahvia ja metalleja. Investointi luo alueelle noin 160 uutta työpaikkaa. Laitoksen on määrä käynnistää toimintansa vuoden 2011 tammikuussa.

"Tehdas on toiminut 25 vuotta menestyksellisesti, mikä on merkittävä saavutus ottaen huomioon viimeisten vuosikymmenten taloudelliset haasteet. 25-vuotinen merkkipaalumme on UPM:n pitkän tähtäimen strategian, tehokkaiden investointien ja tehtaamme työntekijöiden työhön sitoutumisen ansiota", UPM:n Shottonin tehtaan johtaja David Ingham sanoo.

"Walesin paikallishallinnon kestävän kehityksen komitea (Welsh Assembly Government's Sustainability Committee) on antanut UPM:n Shottonin tehtaalle tunnustusta kestävän tuotannon hyvänä esimerkkinä. Viimeisin investointi on loistava aloitus tehtaan seuraavalle ajanjaksolle", Ingham lisää.

Toimituksille tiedoksi:

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

UPM – The Biofore Company – www.upmbiofore.com ja www.upm.fi 

UPM Shotton
UPM Shotton valmistaa sanomalehtipaperia 100% keräyskuidusta. Tehtaan vuosittain käyttämä keräyspaperimäärä on noin 700 000 tonnia, mikä täyttäisi 95 000 kaksikerroksista bussia. UPM Shotton on UK:n suurin sanomalehtipaperitehdas, ja sen asiakkaita ovat kansalliset ja alueelliset kustantajat.